Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)

Skip to content Skip to navigation
mihai.niculita's picture

Materiale Seminarii Informatică Aplicată specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului, anul I, la disciplina Informatică aplicată, seminarii.

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializărilor anului I, pentru seminariile aferente disciplinei Informatică Aplicată.

mihai.niculita's picture

Modalitate evaluare Seminarii Informatică Aplicată specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

Pentru evaluarea la disciplina Informatică aplicată, seminarii există trei nivele de cerinţe. Evaluarea cerinţelor la aceste trei nivele se finalizează cu o notă, care reprezintă nota finală la această disciplină.

ATENŢIE!!!

mihai.niculita's picture

Materiale LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie, anul II, la disciplina Geomorfologie, lucrări practice.

mihai.niculita's picture

Modalitate evaluare LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

Pentru evaluarea la disciplina Geomorfologie, lucrări practice există trei nivele de cerinţe. Evaluarea cerinţelor la aceste trei nivele se finalizează cu o notă, care reprezintă 50% (pentru examenului cu prof. Dan Dumitriu) sau 30% ( pentru examenul cu prof. Ion Ioniţă) din nota finală la această disciplină.

ATENŢIE!!!

mihai.niculita's picture

Regulament LP Geomorfologie anul II Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială, Hidrologie-Meteorologie şi Geografia Turismului

Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie este compus din:
1. *"Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011"*
2.
"Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă"

mihai.niculita's picture

Analiza morfometrică a albiilor minore

Albiile minore reprezintă forme de relief create de apele curgătoare.

Albiile minore pot fi schematizate în format digital ca linii și/sau poligoane.

Pentru analiza geomorfometrică a acestora este nevoie de crearea liniei mediane a albiei. Pentru crearea liniei mediane a albiei, din topologia poligon, aceasta trebuie transformată în linie, apoi în puncte, cu îndesirea acestora din urmă, la o anumită distanță.

Folosind punctele de limită ale albiei, se vor crea poligoane Thiessen.

mihai.niculita's picture

Parţial geomorfologie Geografie şi Geografia Mediului, anul II, 2012-2013

Parţialul la disciplina Geomorfologie se va susţine astfel:

specializarea Geografie grupa 22 si restanţierii, JOI 22.11.2012, orele 18-20, amf. B8.
specializarea Geografie grupa 21 şi specializarea Geografia Mediului, VINERI 23.11.2012, orele 8-10, amf. B8.

Studentii din anii anteriori pot veni in oricare perioada.

Va rog sa aduceti cu voi 2 coli albe de hartie, format A4.

mihai.niculita's picture

Resurse bibliografice Geomorfologie Ebrary

Recent, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iaşi, beneficiază de acces la baza de date şi aplicaţia Ebrary, realizată de ProQuest.
Pentru a se accesa aplicaţia, trebuie vizitat site-ul Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu.
Pe acest site se accesează opţiunea eBooks

admin's picture

Geomorphometric Techniques for Landforms Analysis for Pedological Terrain Characterization

Landforms, the result of erosion and other geomorphologic processes at the surface of Earth’s crust, have a significant control on soil cover forming and evolution. In the soil-forming equation of Jenny (Jenny, 1945) the “topography” is considered a independent soil system/terrain/environment property, becoming a soil-forming factor.

Pages

Subscribe to Geomorphology Online RSS