Skip to content Skip to navigation

Materiale GFR I, specializarea Geografie, anul 3, 2017-2018, sem. 1

imaginea utilizatorului mihai.niculita

Subiecte GFR I sem 1

Rezultate evaluare GFR I - GR31
Rezultate evaluare GFR I - G32

Materialele prezente în acest articol sunt utilizabile de catre studentii specializării Geografie.

Material curs morfostructura si relieful

Evaluarea în cadrul seminariilor disciplinei Geografia Fizică a României, semestrul I, se va face în mod continuu, pe parcursul întregului semestru.

Fiecare student (individual/echipă) trebuie să creeze (scris) şi să susţină (prezentare orală şi răspunsuri la întrebări) un referat pe tematica seminariilor şi conform criteriilor.

Planificare susţinere referate semestrul 2: GR31 si 32.

Colegii din auditoriu trebuie să adreseze 3 întrebări colegilor care pretintă referatul, să extragă ideile principale şi să evalueze performanţa acestora conform cerinţelor.

*Resurse*

Bibliografia obligatorie selectivă pentru Geografia Fizică a României;

- Definiţia conceptului de referat

- Elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;

- Resurse pentru creare unei bibliografii.

În săptămâna a 7-a se va susţine o testare scrisă din termenii fizico-geografici: listă termeni fizico-geografici
Materialul pentru termeni: listă termeni fizico-geografici

În săptămâna a 14-a (ultima) se va susţine testarea la hartă, din lista de locaţii geografice.

Pentru localizarea subdiviziunilor de relief există o serie de resurse spaţiale, ce pot fi deschise în Google Earth:
Subdiviziunile reliefului României (poligon)
Subdiviziunile reliefului României (punct)
Lacuri antropice
Lacuri baraj natural
Lacuri carstice
Lacuri carsto-saline
Lacuri de crov
Lacuri de gips
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri glaciare
Lacuri de liman fluvial
Lacuri fluvio-maritime
Lacuri maritime
Lacurile din Delta Dunării
Lacur ide nivaţie
Lacuri vulcanice
Peşteri.

Harta geotectonica
Harta generalizată a reţelei hidrografice
Vegetaţia României
Harta Solurilor

Prezentări anii trecuţi:

Aşezarea geografică a României şi morfostructura
Glaciaţia în România
Releiful structural şi petrografic
Relieful fluvial şi litoral
Procesele geomorfologice actuale
Clima României
Hidrologia României 1
Hidrologia României 2
Flora