Skip to content Skip to navigation

Materiale LP Teledetecție, specializarea Geografie, anul I

imaginea utilizatorului mihai.niculita

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializarilor anului II.

Descarcare rastere SRTM

Materialele necesare lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie sunt clasificate astfel:
1. materiale necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de evaluare în cadrul lucrărilor practice;
2. materiale necesare pentru întelegerea modului de lucru cu programe anexe utilizate în cadrul lucrărilor practice;
3. materiale necesare pentru întelegerea conceptelor de lucru în cadrul Sistemelor Informatice Geografice (SIG/GIS);

*Materiale necesare pentru îndeplinirea cerintelor de evaluare în cadrul lucrarilor practice*
Lp. 1 - Introducere
Lp. 2 - Misiunea SRTM
Lp. 3 - Misiunea LANDSAT
Lp. 4 - indisponibil momentan
Lp. 5 - - indisponibil momentan
Lp. 6 - indisponibil momentan
Lp. 7 - indisponibil momentan
Lp. 8 - Evaluare parţială
Lp. 9 - indisponibil momentan
Lp. 10 - indisponibil momentan
- indisponibil momentan
Lp. 12 - indisponibil momentan
Lp. 13 - indisponibil momentan
Lp. 14 - Evaluare finală

*Materiale necesare pentru întelegerea modului de lucru cu programe anexe utilizate în cadrul lucrărilor practice*
Utilizarea utilitarului de imagine XnView (nu este disponibil momentan)
Utilizarea utilitarului de text Notepad++ (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa este Manualul utilizatorului
Utilizarea utilitarului de grafica Inkscape (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa este Manualul utilizatorului
Utilizarea utilitarului de statistica R+RStudio (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa sunt Manualele utilizatorului

*Materiale necesare pentru întelegerea conceptelor de lucru în cadrul Sistemelor Informatice Geografice (SIG/GIS)*:
- momentan, cea mai buna resursa pentru o introducere în GIS si analiza spatiala este Geospatial analysis - a comprehensive guide
Introducere în Sisteme Informmatice Geografice (nu este disponibil momentan)
Formatul imagine/grid/raster (nu este disponibil momentan)
Formatul vector (nu este disponibil momentan)
Utilizarea programului SAGA GIS(nu este disponibil momentan)
- momentan cele mai bune resurse pentru SAGA GIS sunt:
User Guide for SAGA (version 2.0.5) de catre Vern Cimmery
User Guide for SAGA (version 2.0.5) de catre Vern Cimmery
A gentle introduction to SAGA GIS de Victor Olaya
Utilizarea programului GRASS GIS (nu este disponibil momentan)