Skip to content Skip to navigation

Materiale Geomorfologie, anul 2, 2015/2016

imaginea utilizatorului mihai.niculita

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie, anul II, la disciplina Geomorfologie, lucrări practice (procesul verbal cu regulamentul).

Descărcare rastere SRTM
Descarcare rastere SRTM relieful structurilor monoclinale
Descarcare rastere relieful structurilor cutate
Descarcare rastere alunecari
Caroiaje albii minore

Materialele necesare lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie sunt clasificate astfel:
1. materiale necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de evaluare în cadrul lucrărilor practice;
2. materiale necesare pentru întelegerea modului de lucru cu programe anexe utilizate în cadrul lucrărilor practice;
3. materiale necesare pentru întelegerea conceptelor de lucru în cadrul Sistemelor Informatice Geografice (SIG/GIS);
4. materiale necesare pentru lucrul cu hărţile topografice (cuprind materialele valabile în anii trecuţi, dar pot fi parcurse pentru o mai bună înţelegere a conceptelor privind relieful şi reprezentarea sa carto-topografică).

*Materiale necesare pentru îndeplinirea cerintelor de evaluare în cadrul lucrarilor practice*
Lp. 1 - Introducere. Analiza geomorfometrică a modelelor numerice ale altitudinii suprafeţei terestre
Lp. 2 - Profilul geomorfologic și harta hipsometrică
Lp. 3 - Derivatele primare şi secundare ale altitudinii: panta, expoziţia şi curburile
Lp. 4 - Derivatele complexe. Modelarea hidrologică a rețelei de drenaj
Lp. 5 - Recunoaşterea şi analiza reliefului de cueste
Lp. 6 - Recunoaşterea şi analiza reliefului structurilor cutate
Lp. 7 - Deplasările de teren. Variabilele morfometrice ale unei alunecări de teren
Lp. 8 - Evaluare parţială
Lp. 9 - Reprezentarea organismelor torenţiale. Metode de cartare a ravenelor
Lp. 10 - Morfologia albiilor minore şi a luncilor
Lp. 11 - Analiza geomorfometrică a relieful glaciar
Lp. 12 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 13 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 14 - Evaluare finală

TEME
Se vor alege 3 teme, se vor efectua, iar rezultatele, sub forma unor fisiere .pdf (tema01_nume_prenume_specializarea_grupa.pdf) se vor arhiva și se vor trimite la niculita.mihai@gmail.com, cu Subiectul TEME_NUME_PRENUME_SPECIALIZAREA_GRUPA.
Teme

PROIECT
Se vor urma indicațiile din acest fișier.
Se va alege unul din proiectele:
Proiect eroziune;
Proiect alunecari.
Proiectul se va realiza utilizând SAGA GIS pentru calcul și modelare, iar textul acestuia, respectiv imaginile se vor insera într-un fisier .doc (Microsoft Office) sau .odt (Open Office Writer).

*Materiale necesare pentru îndeplinirea cerintelor de evaluare în cadrul lucrarilor practice*
Lp. 1 - Introducere. Analiza geomorfometrică a modelelor numerice ale altitudinii suprafeţei terestre
Lp. 2 - Profilul geomorfologic și harta hipsometrică
Lp. 3 - Derivatele primare şi secundare ale altitudinii: panta, expoziţia şi curburile
Lp. 4 - Derivatele complexe. Modelarea hidrologică a rețelei de drenaj
Lp. 5 - Recunoaşterea şi analiza reliefului de cueste
Lp. 6 - Recunoaşterea şi analiza reliefului structurilor cutate
Lp. 7 - Deplasările de teren. Variabilele morfometrice ale unei alunecări de teren
Lp. 8 - Evaluare parţială
Lp. 9 - Reprezentarea organismelor torenţiale. Metode de cartare a ravenelor
Lp. 10 - Morfologia albiilor minore şi a luncilor
Lp. 11 - Analiza geomorfometrică a relieful glaciar
Lp. 12 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 13 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 14 - Evaluare finală

*Materiale necesare pentru întelegerea modului de lucru cu programe anexe utilizate în cadrul lucrărilor practice*
Utilizarea utilitarului de imagine XnView (nu este disponibil momentan)
Utilizarea utilitarului de text Notepad++ (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa este Manualul utilizatorului
Utilizarea utilitarului de grafica Inkscape (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa este Manualul utilizatorului
Utilizarea utilitarului de statistica R+RStudio (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa sunt Manualele utilizatorului

*Materiale necesare pentru întelegerea conceptelor de lucru în cadrul Sistemelor Informatice Geografice (SIG/GIS)*:
- momentan, cea mai buna resursa pentru o introducere în GIS si analiza spatiala este Geospatial analysis - a comprehensive guide
Introducere în Sisteme Informmatice Geografice (nu este disponibil momentan)
Formatul imagine/grid/raster (nu este disponibil momentan)
Formatul vector (nu este disponibil momentan)
Utilizarea programului SAGA GIS(nu este disponibil momentan)
- momentan cele mai bune resurse pentru SAGA GIS sunt:
User Guide for SAGA (version 2.0.5) de catre Vern Cimmery
User Guide for SAGA (version 2.0.5) de catre Vern Cimmery
A gentle introduction to SAGA GIS de Victor Olaya
Utilizarea programului GRASS GIS (nu este disponibil momentan)

*Materiale necesare pentru lucrul cu hartile topografice*
LP 1
LP 2
LP 3
LP 4
LP 5
LP 6
LP 7
LP 8
LP 9
LP 10
LP 11