Skip to content Skip to navigation

Ionita Ichim papers

As a tribute for a great romanian geomorphologist we list his biography and his published materials, and were we have access and license to publish, we also deliver the .pdf version of the document.

 • Born in Bogheşti, judeţul Vrancea la 1 mai 1940
 • Absolvent al Liceului din Podul Turcului, jud. Bacau
 • Absolvent al Facultăţii de Geografie-Geologie, Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 1965
 • Specialitate de bază: geografie, geomorfologie
 • Doctor în geografie, 1973.
 • He was in the following positions
 • - Cercetător ştiinţific la Staţiunea de Cercetări "Stejarul" 1965-1988
  - Cercetător ştiinţific principal I la Staţiunea de Cercetări "Stejarul" 1988-1990;
  - Profesor universitar, la Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 1990
 • He was honoured with the following distinctions
 • - Premiul Academiei Române “Gh. Murgoci”;
  - Premiul Fundaţiei Culturale "Bucovina" (2000);
  - Premiul "Opera Omnia" acordat de Academia Română şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2000).
 • He was honoured with the following distinctions
 • Cetăţean de Onoare al oraşului Piatra Neamţ
 • He was member in the following societies, foundations and scientific redactions:
 • - Analele Universităţii “Valachia” Târgovişte;
  - referent la revista “Catena” Amsterdam;
  - Asociaţiei Internaţionale de Control al Eroziunii (1985);
  - Consiliului Asociaţiei Internaţionale de Geomorfologie (din 1985) şi membru fondator al acestei Asociaţii (Manchester, 1985);
  - Asociaţiei de Geomorologie din Japonia (din 1980);
  - Societăţii Europene pentru Conservarea Solului (din 1990);
  - Comisiei de Geomorfrologie teoretică şi experiment în teren a UIG (din 1978);
  - Comisia de Ştiinţe Exacte II a CNEAA - România;
  - vicepreşedinte al Asociaţiei Geomorfologilor din România;
  - vicepreşedinte al Academiei Oamenilor de Sttinta (1998).
  BOOKS
 1. ICHIM, I. (1979) - Munţii Stânişoara. Studiu geomorfologic Edit. Academiei RSR, 125 (hartă geomorfologică generală sc. 1/100. 000), Bucureşti.
 2. ICHIM, I. (1979) - Hipercontinentul îngheţului veşnic. Edit. şt. şi encicloped., Bucureşti, 103 p.
 3. ICHIM, I. (1983) - Relieful periglaciar. Geografia României, vol. I, Geografie fizică, Edit. Academiei, 141 - 144.
 4. ICHIM, I. (1983) - Depozitele superficiale. Geografia României, vol. I, Geogr. fizică, Ed. Academiei, 168 - 171.
 5. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, SURDEANU, V., RĂDOANE, N. (1983) - Trăsăturile orografice. Geografia Rom. vol. I, Geografie fizică, Edit. Academiei, 67 - 72.
 6. ICHIM, I., POGHIRC, P., APOPEI, V., RĂDOANE, N., RĂDOANE, MARIA (1986) - Munţii Bistriţei. Geografia României, vol. III, Edit. Academiei, 139 - 150.
 7. ICHIM, I., IULIA, VACARAŞU, SURDEANU, V. (1986) - Munţii Trotuşului. Geografia României, vol. III, Edit. Academiei, 154 - 165.
 8. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1986) - Efectul barajelor în dinamica reliefului. Edit. Academiei, Bucureşti, 157 p.
 9. ICHIM, I., BĂTUCĂ, D., RĂDOANE, MARIA, DUMA, D. (1989) - Morfologia şi dinamica albiilor de râu. Editura tehnică, 408 p.
 10. RĂDOANE, MARIA, ICHIM, I.,RĂDOANE, N., DUMITRESCU Gh., URSU C. (1996) - Analiza cantitativă în geografia fizică. Editura Universităţii “Al. I. Cuza” , Iaşi, 249 p.
 11. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N., GRASU C., MICLĂUŞ CRINA. (1996) - Dinamica sedimentelor. Aplicaţie la râul Putna-Vrancea. Editura Tehnică, Bucureşti, 240 p.
 12. RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. ICHIM, I., SURDEANU, V., (1999) - Ravenele. Forme, procese, evoluţie. Edititura Universităţii “Babaş Bolyai”, Cluj Napoca, 266 p.
 13. ICHIM, I., MARIA, RĂDOANE, DAN DUMITRIU (2001) - Geomorfologie, Editura Univ. "Ştefan cel Mare", Suceava, 500 p.
  FOREIGN LANGUAGE ARTICLES
 1. ICHIM, I. (1972) - Le role des processus de mouvement de masse dans le modelage des monts du flysch (Carpathes Orientales). Acta geographica Debrecina, t. X, 209 - 223.
 2. ICHIM, I. (1973) - Role de la structure et de la lithologie dans la morphologie des vallees de Moldova et Bistriţa. Studia geomorphologica Carpatho - Balcanica, Krakow, t. VIII, 15 - 28.
 3. ICHIM, I. (1976) - Aspects de la cryoplanation dans les Carpates Orientales in Roumania. International Geography XXIII Congres, Geomorphology and Paleogeography, vol. I, Moskva, 171 - 172.
 4. ICHIM, I. (1976) - Quelques aspects de la morphostructure du flysch entre les vallees Bicaz et Suceava (Carpates Orientales). Studia geomorphologica Carpatho - Balcanica, t. X, 157 - 165, Krakow.
 5. ICHIM, I. (1977) - Some problems of the morphodynamic maps. Proc. of the Internat. Conf. on geomorphological mapping, Budapest, 67 - 9.
 6. ICHIM, I. (1977) - Considerations regarding the schronology of periglacial deposits from the Oriental Carpatians. INQUA Congress Proceedings, Birmingham, 219.
 7. ICHIM, I. (1980) - Present tendencies in the dynamics of romanian relief. The third meeting IGU Commission on field experiments in geomorphology. Abstracts papers, Kyoto, 9.
 8. ICHIM, I. (1981) - Les problems de pergelisol en Roumanie. Bull. Perigl., t. 28, 267 - 276, Lodz.
 9. ICHIM, I. (1982) - Dinamic of Romania’s relief. Cuadernas de Investigation Geografia, tomo VIII, f. 1, y 2, Logorno, 15 - 22.
 10. ICHIM, I. (1989) - Geomorphology in Romania. Transaction Japonese Geomorphological Union, 10 - B, 175 - 179, Kyoto.
 11. ICHIM, I. (1990) - The relationship between sediment delivery ratio and stream order: a Romania case study. IAHS, Publication, 189, Erosion Transport and Deposition Processes (ed. D. E. Walling, A. Yair, S. Berkowicz), 79 - 86.
 12. ICHIM, I. (1993) - Some problems of the sediment system from Romania’s territory. Proceed. of Third International Geomorphology, 23 - 28 august, 160, Canada.
 13. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N.(1978) - Recherches experimentales effectuees dans la terrain sur le role du niveau de basse locale. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 29, 93 - 103, Stuttgart.
 14. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1980) - Recherches geomorphologiques experimentales dans la zone du lac de barage. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 35, Berlin - Stuttgart, 103 - 117.
 15. ICHIM, I., BATUCĂ D., RĂDOANE, MARIA (1980) - Problems of the dynamics of some Romanien rivers channel. The thired meeting of IGU Comission on field experiments in geomorphology. Abs. of paper, Kyoto, 34 p.
 16. ICHIM, I., BATUCĂ D., RĂDOANE, MARIA (1983) - Problems of romanien river channels. Publ. del Colegio Univ. de la Rieja, Logorno, t. IX, 1 - 2, 3 - 14.
 17. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) - On the erosion rate in the Vrancea region Romania. Internat. Geomorph., ed. V. Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester, London, 783 - 790.
 18. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) - A multivariate statistical analysis of sediment yield and prediction in Romania. Geomorphological Models, ed. Fr. Ahnert, Catena Suppl. 10, 137 - 146.
 19. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) - Relation between dans and landforms dynamics. International Geomorphology, ed. V. Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester - London, 337 - 357.
 20. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, URSU, C., DUMITRESCU, GH. (1987) - Yields in small catchments; a Romania case study. Proc. of. Conf. XVIII, IECA, Reno - Nevada, 319 - 329.
 21. ICHIM, I., SURDEANU, V., RĂDOANE, N., RĂDOANE, MARIA (1988) - Erosion Control and Slope Instability in Carpathians. Proc. of Conf. XIX IECA, New Orleans, Louisiana, 393 - 406.
 22. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1989) - Sediment yield and Reservoir in Romania. Proc. of XX Conf. IECA, Vancouver, 199 - 210.
 23. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1990) - Channel Sediment Variability along a River. A Case Study of the Siret River (Romania). Earth Surface Processes and Landform, John Wiley & Sons, London, 211 - 226.
 24. ICHIM, I., MIHAIU, GH., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N (1990) - Gully erosion on agricultural lands in Romania . Soil Erosion on Agricultural Land, ed. J. Boardman, I. - L. Foster and J. - Dearing, John Wiley & Sons, Chichester - London, 55 - 67.
 25. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1990) - Channel sediment variability along a river. A case study of the Siret River (Romania). Earth Surface Processes and Lndforms, l5, 3, 211 - 226, Anglia.
 26. ICHIM, I., MIHAIU, GH., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. (1990) - Gully erosion on agricultural lands in Romania. Soil Erosion on Agricultural Land, John Wiley, Anglia, 55 - 69.
 27. ICHIM, I., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. (1991) - Gully development in Moldavia Tabbland, Romania. Geomorphological processes and Environment, Kazan, 57 - 58.
 28. ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N. (1992) - Some problems on sediment from Romania Sources. Impact and Delivery Ratio. Case studies. 5 th International Symposium on River Sedimentation, Karlsruhe, Germania, 113 - 119.
 29. Ichim, I., (1992) “Sediment yield on Reservoirs Silting from Romania”, 27 th International Geographical Congress, Washington (p.273).
 30. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1992) “Some problems on sediment system from Romania: Source, Impact and Delivery Ratio. Case Studies”, 5th International Symposion on River Sedimentation, Karlsruhe (p 113-119).
 31. Rădoane Maria, I. Ichim, (1992), Contemporary trends of river bed formation in the Eastern Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho - Balcanica, Cracovia, vol. 25 - 26, 181 -194.
 32. Ichim, I., (1993) “Some problems of the Sediment System from Romania’s territory”, Proceed. of Third International Geomorphology Conference, Hamilton (p.160).
 33. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1994) “Sediment budget in relation with source area and processes and with channel deposit veriability (A preliminary report on the research stage)”, PECO’93, Freie Univ. Berlin, (p.7).
 34. Ichim, I., (1994) “Anthropogenic impact on Sediment System in Romania”, Proceedings of Conference on “Geomorphic Responses to Environmental Change”, Pietermaritzburg, () (p. 78-86).
 35. Ichim I., Maria Rădoane, (1992) - River management and geomorphological problems. An. Univ. Iaşi, s. II, c, Geografie, 61 - 70.
 36. Ichim, I., (1992) “Progress in the knowledge of the Sediment System in Romania”, Revue roumaine de geographie, Bucureşti, t. 36 (p. 41-45).
 37. Ichim, I., (1992) “Sediment yield on Reservoirs Silting from Romania”, 27 th International Geographical Congress, Washington (p.273).
 38. Ichim, I., (1994) “Anthropogenic impact on Sediment System in Romania”, Proceedings of Conference on “Geomorphic Responses to Environmental Change”, Pietermaritzburg, () (p. 78-86).
 39. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1994) “Morphogenetical significance of sediment variability from the Eastern - Carpathians river channels”, Proceedings of International Symposium Est - West, North - South Encounter on the State - of - the - Art in River Engineering. Methods and Design Phylosophies”, Sankt Petesburg, 131 - 140.
 40. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1994) “Sediment budget in relation with source area and processes and with channel deposit veriability (A preliminary report on the research stage)”, PECO’93, Freie Univ. Berlin, (p.7).
 41. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1992) “Some problems on sediment system from Romania: Source, Impact and Delivery Ratio. Case Studies”, 5th International Symposion on River Sedimentation, Karlsruhe (p 113-119).
 42. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1994) “Morphogenetical significance of sediment variability from the Eastern - Carpathians river channels”, Proceedings of International Symposium Est - West, North - South Encounter on the State - of - the - Art in River Engineering. Methods and Design Phylosophies”, Sankt Petesburg, 131 - 140.
 43. Rădoane, Maria, I.Ichim, N. Rădoane (1995), Gully distribution and development in Moldavia, Romania” Catena, 6, 101 - 131, Amsterdam.
  ROMANIAN LANGUAGE ARTICLES
 1. Rădoane, Maria, N.Rădoane, I.Ichim, (1995),”Folosirea metodei cubului matricial în evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren. Caz studiu: judeţul Neamţ”, Studii si cercetări de geografie, t. 40, 111 - 118.
 2. Rădoane N., Maria Rădoane, I. Ichim, C. Grasu (1995), “Bugetul de aluviuni al râului Jiu în zona de defileu” , Studii si cercetări de geografie, t. 39.
 3. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, C.Grasu, Crina Cochior, (1994) “Bugetul de aluviuni al bazinului râului Olteţ”, Lucr. sesiunii ştiinţifice anuale, Institutul de Geografie al Academiei (p. 139-144).
 4. Ichim, I., (1992) “Probleme ale cunoaşterii sistemului aluviunilor din România”, Lucr. celui de al IV-lea Simpozion “PEA”, Piatra Neamţ (p. 1-7).
 5. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1992) “Eşantionarea depozitelor de albie formate din piatrişuri şI bolovănişuri. Metode şi analiză” Lucr. celui de al IV-lea Simpozion “PEA”, Piatra Neamţ (p 66-78).
 6. Rădoane Maria, I. Ichim, (1992), Contemporary trends of river bed formation in the Eastern Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho - Balcanica, Cracovia, vol. 25 - 26, 181 -194.
 7. Rădoane Maria, I. Ichim, N. Rădoane, Crina Miclăuş, (1992) “Bugetul de aluviuni în bazine hidrografice mici din Valea Oltului. Abordare geomorfologică” Lucr. celui de al IV lea Simpozion “PEA”, Piatra Neamţ (p 208-219).
 8. Rădoane Maria, I. Ichim, N. Rădoane, (1992) “Semnificaţia morfogenetică a faciesului de albie minoră a râurilor Siret şI Buzău”, Lucr. celui de al IV lea Simpozion “PEA”, Piatra Neamţ (p.133-148).
 9. Rădoane Maria, I. Ichim, N. Rădoane, V. Surdeanu, C Grasu, (1992) “Relaţii între forma profilului longitudinal şi parametri depozitelor de albie ale râului Buzău”, Studia Universitates Babeş-Bolyai, Seria Geographia, Cluj-Napoca, vol. 36 (p.21-35).
 10. Ichim, I., (1993) “Geomorfologia în pragul mileniului trei”, Terra, Anul XXV (XLVIII), nr. 1-4 (p. 83-91).
 11. Ichim, I., (1993) “Some problems of the Sediment System from Romania’s territory”, Proceed. of Third International Geomorphology Conference, Hamilton (p.160).
 12. Ichim I., (1993) - Some problems of the sediment system from Romania’s territory. Proceed. of Third International Geomorphology, 23 - 28 august, 160, Canada.
 13. Ichim I., Maria Rădoane, (1993) “River management and geomorphological problem”, Analele Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi, s.II, C, Geografia (p 61-70).
 14. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, C. Catană, (1993) “Bilanţul aluviunilor în bazinul râului Argeş (sector Vidraru - Oeşti)”, Studii şi cercetări de geografie 38 (p.105-110).
 15. Ichim, I., Maria Rădoane, N. Rădoane, (1993) “Contribuţii la studiul ravenelor din Moldova (România)” Analele Univ. “Ştefan cel Mare”, Suceava, an II, seriaGeografie (p.49-70).
 16. Ichim I., Maria Rădoane, RĂDOANE, N. (1992) - Some problems on sediment from Romania Sources. Impact and Delivery Ratio. Case studies. 5 th International Symposium on River Sedimentation, Karlsruhe, Germania, 113 - 119.
 17. Ichim I., (1992) - Probleme ale cunoaşterii sistemului aluviunilor din România. Lucr. celui de al IV - lea al Simpozion “Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, Piatra Neamţ, 1 - 7.
 18. Ichim I., Maria Rădoane, Rădoane N. (1992) - Eşantionarea depozitelor de albie formate din pietrişuri şi bolovănişuri. Lucr. celui de al IV - lea Simpozion “Provenienţa şi efluenţa aluviunilor” , Piatra Neamţ, 66 - 78.
 19. IchimI., Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N. (1991) - Gully development in Moldavia Tabbland, Romania. Geomorphological processes and Environment, Kazan, 57 - 58.
 20. Ichim I., Maria Rădoane, (1991) - River management and geomorphological problems. The conservation and management Rivers, An. şt. ale Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi, t. XXXIX, s. II, c. Geografie, 61 - 70.
 21. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N. (1991) - Excursion Guide of the First Romanian Symposium on Landslides (Bistriţa Valley between Bicaz and Poiana Largu), 1 - 10.
 22. Ichim I., Mihaiu Gh., Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N. (1990) - Gully erosion on agricultural lands in Romania. Soil Erosion on Agricultural Land, John Wiley, Anglia, 55 - 69.
 23. Ichim I., Maria Rădoane, Rădoane N., Surdeanu V. (1990) - Sources and sediment delivery ratio of the Buzău River. Lucrările celui de al IV - lea Simpozion “Provenienţa şi efluenţa aluviunilor” ,Piatra Neamţ, 71 - 93.
 24. Ichim I., Maria Rădoane, (1990) - Channel sediment variability along a river. A case study of the Siret River (Romania). Earth Surface Processes and Lndforms, l5, 3, 211 - 226, Anglia.
 25. Ichim I., Mihaiu Gh., Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N., (1990) - Gully erosion on agricultural lands in Romania . Soil Erosion on Agricultural Land, ed. J. Boardman, I. - L. Foster and J. - Dearing, John Wiley & Sons, Chichester - London, 55 - 67.
 26. Ichim I., Maria Rădoane, Rădoane N., Surdeanu V., (1990) - Provenienţa aluviunilor râului Buzău. Abordare geomorfologică. Lucr. celui de-al III - lea Simpozion “Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, Piatra Neamţ.
 27. Maria Rădoane, Ichim I., Rădoane N., Surdeanu V., (1990) - Asupra profilului longitudinal şi a factorului de formă a ravenelor din Podişul Moldovei. Studii şi cercetări de Geografie, t. XXXVII, p. 67-74.
 28. Ichim I., Maria Rădoane, (1990) - Channel Sediment Variability along a River. A Case Study of the Siret River (Romania). Earth Surface Processes and Landform, John Wiley & Sons, London, 211 - 226.
 29. Ichim I., (1990) - Provenienţa şi efluenţa aluviunilor. Lucr. celui de al III - lea Simpozion “Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, Piatra Neamţ, I - IV.
 30. Ichim I., (1990) - The relationship between sediment delivery ratio and stream order: a Romania case study. IAHS, Publication, 189, Erosion Transport and Deposition Processes (ed. D. E. Walling, A. Yair, S. Berkowicz), 79 - 86.
 31. Ichim I., Maria Rădoane, (1990) - Probleme de geomorfologie ale lacurilor de baraj. Abordare sistemică. A III - a Conf. pe ţară cu tema; “Tehnologii şi utilaje moderne în execuţia lucrărilor hidrotehnice”, Băile Herculane.
 32. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N., (1990) – Un exemplu de folosire a analizei cantităţii aluviunilor în evaluarea raportului de efluenţă, Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 9 – 1988, p. 41-46, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 33. Ichim I., (1989) - Geomorphology in Romania, Transaction Japonese Geomorphological Union, 10 - B, 175 - 179, Kyoto.
 34. Ichim I., Rădoane Maria, (1988) – Depozitele de albie în lungul râului Siret şi semnificaţia lor morfogenetică, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXXV, p. 45-52, Bucureşti.
 35. Ichim I., (1988) - Cu privire la abordarea holistă a sistemelor geomorfologice fluviale. Hidrotehnica, t. 23, nr. ll, 413 - 418.
 36. Ichim I., (1988) – Câteva repere în studiul aluviunilor din România, rezultate cu ocazia celui de-al II-lea simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor” organizat la Piatra Neamţ (8-9 decembrie 1988), Lucrările celui de-al II-lea Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 8-9 decembrie 1988, p. 1-11, Piatra Neamţ.
 37. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane N., Rădoane Maria, (1988) – Eşantionarea în analizele granulometrice ale albiilor de râu cu faciesuri de pietrişuri şi bolovănişuri, Lucrările celui de-al II-lea Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 8-9 decembrie 1988, p. 69-82, Piatra Neamţ.
 38. Apopei V., Ichim I., Rădoane Maria, Pantazi Elena, (1988) – Analiza debitelor lichide şi solide în bazinul hidrografic al râului Trotuş pentru evaluarea colmatării lacului Adjud, Lucrările celui de-al II-lea Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 8-9 decembrie 1988, p. 69-82, Piatra Neamţ.
 39. Rădoane Maria, Surdeanu V., Rădoane N., Ichim I, (1988) – Contribuţii la studiul ravenelor din Podişul Moldovei, Lucrările celui de-al II-lea Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 8-9 decembrie 1988, p. 334-374, Piatra Neamţ.
 40. Ichim I., Rădoane Maria, Ursu C., Dumitrescu Gh., (1988) – Posibilităţi de abordare cibernetică a sistemelor geomorfologice fluviale, Lucrările Staţiunii de Cercetări „Stejarul”, Geologie-Geografie, vol. 9, p. 1-10, Piatra Neamţ.
 41. Rădoane N., Ichim I., Rădoane Maria, (1988) – Observaţii geomorfologice în valea Someşului Mare în zona depresiunii Sângiorz-Băi, Lucrările Staţiunii de Cercetări „Stejarul”, Geologie-Geografie, vol. 9, p. 87-96, Piatra Neamţ.
 42. Ichim I., Ursu C., Rădoane Maria, Dumitrescu Gh., (1987) – Cercetarea asistată de calculator a ierarhizării factorilor de control ai producţiei de aluviuni din bazine hidrografice mici, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXXIV, p. 24-31, Bucureşti.
 43. Ichim I., (1987) - Semnificaţia mărimii suprafeţei bazinului hidrografic în modelarea reliefului. Lucr. Seminarului ”D. Cantemir”, Iaşi, vol. 7, 275 - 282.
 44. Rădoane Maria, Ichim I., (1987) – Tendinţe în dinamica verticală a albiilor de râu din Carpaţii Orientali, Lucrările Simpozionului Curgeri Bifazice, p. 2172-2174 , Bucureşti.
 45. Surdeanu V., Ichim I., Rădoane N., Rădoane Maria, (1987) – Cartografierea geomorfologică în estimarea relaţiilor dintre procesele de mişcare în masă şi tranzitul de aluviuni, Lucrările Simpozionului Curgeri Bifazice, p. 2175-2176 , Bucureşti.
 46. Ichim I., Rădoane Maria, (1987) - On the erosion rate in the Vrancea region Romania. Internat. Geomorph., ed. V. Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester, London, 783 - 790.
 47. Ichim I., Rădoane Maria, (1987) - A multivariate statistical analysis of sediment yield and prediction in Romania. Geomorphological Models, ed. Fr. Ahnert, Catena Suppl. 10, 137 - 146.
 48. Ichim I., Rădoane Maria, (1987) - Relation between dans and landforms dynamics. International Geomorphology, ed. V. Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester - London, 337 - 357.
 49. Ichim I., Rădoane Maria, Ursu C., Dumitrescu Gh. (1987) - Yields in small catchments; a Romania case study. Proc. of. Conf. XVIII, IECA, Reno - Nevada, 319 – 329.
 50. Ichim I., (1986) – Sistemul aluviunilor, Lucrările Primului Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 5-96 noiembrie 1988, p. 1-31, Piatra Neamţ.
 51. Rădoane Maria., Ichim I., (1986) – Modelare şi predicţia seriilor de timp. Aplicaţie în studiul efluenţei aluviunilor râului Trotuş, Lucrările Primului Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 5-96 noiembrie 1988, p. 87-105, Piatra Neamţ.
 52. Ichim I., Acsinte I., (1986) – Efectul lacului Bucecea în tranzitul de aluviuni al râului Siret, Lucrările Primului Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 5-96 noiembrie 1988, p. 269-274, Piatra Neamţ.
 53. Rădoane Maria., Ichim I., (1986) – Conceptul de efectivitate geomorfologică şi semnificaţia lui în tranzitul de aluviuni în bazinul hidrografic Trotuş, Lucrările Primului Simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, 5-96 noiembrie 1988, p. 275-282, Piatra Neamţ.
 54. Ichim I., Rădoane Maria, Dumitrescu Gh., Ursu C., (1986) – Aplicarea unor metode statistico-matematice în predicţia transferului de aluviuni din bazine hidrografice mici, . Bul. de sinteze, 2 - 3, p. 103 – 112, ASE Bucureşti.
 55. Ichim I., Rădoane Maria, Dumitrescu Gh., Ursu C., (1986) – Aplicarea unor metode statistico-matematice în predicţia transferului de aluviuni din bazine hidrografice mici, Lucrările celui de-al VII-lea simpozion „Aplicaţii ale xxx informaticii în producţie şi gestiunea economică”, p. 105-107 , Bucureşti.
 56. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane N., Rădoane Maria, (1985) – Cercetări privind procesele de versant din zona unor lacuri de acumulare din Podişul Moldovei, Lucrările Staţiunii de Cercetări „Stejarul”, Geologie-Geografie, vol. 8, p. 1-8, Piatra Neamţ.
 57. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane N., Rădoane Maria, (1985) – Câteva aspecte privind aportul albiilor râurilor Doamna (Argeş) şi Trotuş, ca surse de aluviuni, Lucrările Staţiunii de Cercetări „Stejarul”, Geologie-Geografie, vol. 8, p. 19-27, Piatra Neamţ.
 58. Ichim I., (1986) – Asupra unor concepte geomorfologice ca bază de abordare a prognozei reliefului în programele de amenajare, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 6– 1985, p. 87-93, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 59. Ichim I., (1986) – Geomorfologia: prezent şi perspectivă, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, Secţiunea II, b. Geologie-Geografie, Tomul XXII, S. IIb, p. 63-65, Iaşi.
 60. Ichim I., (1986) – Problema suprafeţelor de eroziune (de nivelare) din Carpaţii Orientali, Anuarul Muzeului de Ştiinţa Naturale Piatra-Neamţ, seria Geologie-Geografie, IV (1980-1982), p. 209-219, Piatra-Neamţ.
 61. Ichim I., Rădoane Maria, Dumitrescu Gh., Ursu C., (1986) - Model de regresie multiplă progresivă pentru evaluarea producţiei de aluviuni în bazine hidrografice mici. Hidrotehnica, t. 3l, nr. 10, p. 296 – 302.
 62. Rădoane Maria, Ichim I., Domşa Dorina, Ursu C., (1985) – O posibilitate de modelare matematică pentru evaluarea ratei de transport a aluviunilor din bazinele hidrografice mici, Lucrările celui de-al V-lea Colocviu de Informatică INFO-IAŞI, vol. III, p. 772-779, Iaşi.
 63. Rădoane Maria, Ichim I., (1985) – Geomorphological remarks on the Trotuş channel downstream its confluence with the Tazlău, Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 29, p. 79-84, Bucureşti.
 64. Catană C., Ichim I., Niţu Luminiţa, (1985) – Spectrul petrografic al pietrişurilor din albia râului Siret, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 5– 1984, p. 65-169, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 65. Ichim I., Rădoane Maria, (1985) - Tendinţe în tranzitul de aluviuni şi dinamica patului albiilor din bazinul râului Putna (Vrancea). Hidrotehnica. vol. 30, nr. 5, p. 138 – 141.
 66. Ichim I., Catana C., Apopei V., Rădoane Maria, Surdeanu V., Pantazi Elena, Niţă Marilena – Luminiţa, (1985) - Contribuţii la studiul sedimentării în lacul Bucecea. Lucr. Seminarului “D. Cantemir” Iaşi, vol. 5, p. xxx.
 67. Ichim I., () – Câteva observaţii asupra raportului de confluenţă, Buletin Ştiinţific, Suceava.
 68. Ichim I., (1985) – The effects of the hydrotechnical management on the Bistriţa river channel morphology, Cercetări geomorfologice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare - Morfologia albiilor şi efectele lacurilor de baraj asupra evoluţiei reliefului, p. 206-212, Bucureşti.
 69. Rădoane Maria, Ichim I., (1984) – Asupra raportului de determinare dintre elementele morfometrice ale bazinelor hidrografice de ordinul III (bazinul râului Putna, Vrancea), Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 4 – 1983, p. 109-120, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 70. Ichim I., Rădoane Maria, (1984) - Cercetări privind sursele de aluviuni şi energia potenţială de eroziune cu exemplificări din regiunea Vrancei. Hidrotehnica, vol. 29, nr. 6, p. 183 - 187.
 71. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane N., (1984) - Landsling slope development and sediment yield in a temperate environment; Northeast Romania. Catchement Experiments in Fluvial Geomorphology Ed. by T. Burt and - Walling, Norwich, p. 289 – 298.
 72. Ichim I., Rădoane Maria, (1984) – Observaţii asupra faciesului de albie minoră din bazinul râului Bistriţa, amonte de Poiana Teiului, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 4 – 1983, p. 121-131, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 73. Ichim I., (1984) - Channel morphodynamic and the effects of the relief evolution. Cercetări geomorfologice pentru îmbunătăţiri funciare, p. 206 – 211, Bucureşti.
 74. Ichim I., Rădoane Maria, (1983) – Analiza morfometrică ca metodă de evaluare a tendinţelor în dinamica unor formaţiuni torenţiale de pe versantul drept al văii Trotuş (zona Copăceşti), Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 3 – 1982, p. 15-26, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 75. Ichim I., Bătucă D., Rădoane Maria, (1983) - Problems of romanien river channels. Publ. del Colegio Univ. de la Rieja, t. IX, 1 - 2, p. 3 – 14, Logorno.
 76. Rădoane Maria, Amăriucăi M., Ichim I., () – Probleme ale dinamicii albiilor unor râuri din Moldova, p. 109-117, xxx
 77. Rădoane Maria, Ichim I., (1982) – Delte antropice şi delte naturale. Unele caracteristici comune şi semnificaţia lor geomorfologică, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 2 – 1981, p. 23-35, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 78. Ichim I., Rădoane Maria, (1982) – Elemente noi pentru individualizarea ciclurilor degradare-agradare în dinamica albiilor de râu, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 2 – 1981, p. 55-65, Edit. Univ. A. I. Cuza, Iaşi.
 79. Ichim I., Rădoane Maria, (1982) – Aspecte ale modificării morfologiei albiilor sub influenţa barajelor, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXXIX, p. 11-18, Bucureşti.
 80. Ichim I., Surdeanu V., Rădoane N., (1982) - Contribuţii la studiul surselor de aluviuni din bazinul râului Doamna (Argeş). Stud. şi cercet. Inst. înv. sup. Bacău, p. 305 - 314.
 81. Ichim I., (1982) - Dinamic of Romania’s relief. Cuadernas de Investigation Geografia, tomo VIII, f. 1, y 2, p. 15 – 22, Logorno.
 82. Ichim I., (1981) – Tendinţe actuale în formarea glacisurilor în condiţiile morfogenetice din România, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, Tomul XXVII, S. IIb, p. 97-104.
 83. Ichim I., (1981) - - Les problems de pergelisol en Roumanie. Bull. Perigl., t. 28, p. 267 - 276, Lodz.
 84. Ichim I., Rădoane Maria, (1981) - Contribuţii la studiul dinamicii albiilor de râu în perioade de timp scurt şi timp îndelungat. Hidrotehnica, t. 26, nr. 5, p. 135 - 138.
 85. Ichim I., (1981) - Raportul dintre eroziunea versanţilor şi ritmul evacuării depozitelor dintr - un bazin hidrografic ca bază a prognozei colmatării lacurilor de baraj. Lacuri de baraj, ambianţă şi construcţie, p. 129 – 139, Cluj - Napoca.
 86. Rădoane Maria, Ichim I., (1980a) – Particularităţi ale dinamicii unor secţiuni transversal al albiei râului Bârlad, în perioada 1969-198, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXVII, nr. 2, p. 271-279, Bucureşti.
 87. Ichim I., Rădoane Maria, (1980b) – On the anthropic influence time in morphogenesis with special regard to the problem of channel dynamics, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. 24, p. 35-40, Bucureşti.
 88. Ichim I., (1980) - Present tendencies in the dynamics of romanian relief. The third meeting IGU Commission on field experiments in geomorphology. Abstracts papers, Kyoto, 9.
 89. Ichim I., (1980c) – Probleme ale cercetării periglaciarului din România, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXVII, nr. 1, p. 127-135, Bucureşti.
 90. Ichim I., Rădoane Maria, (1980) - Recherches geomorphologiques experimentales dans la zone du lac de barage. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 35, p. 103 – 117, Berlin - Stuttgart.
 91. Ichim I., Bătucă D., Rădoane Maria, (1980) - Problems of the dynamics of some Romanien rivers channel. The thired meeting of IGU Comission on field experiments in geomorphology. Abs. of paper, Kyoto, 34 p.
 92. Rădoane Maria, Ichim I., Florea E., Rădoane N., (1979a) – Influenţa barajului Izvoru Muntelui asupra morfologiei albiei râului Bistriţa în bieful aval, Trav. Station “Stejarul”, Géol.-Géogr., nr. 7, p. 155-164, Pângăraţi-Neamţ.
 93. Ichim I., Rădoane Maria, (1979b) – Meandre fluviale, documentar în Trav. Station “Stejarul”, Géol.-Géogr., nr. 7, p. 229-244, Pângăraţi-Neamţ.
 94. Ichim I., Rădoane Maria, V. Surdeanu, Rădoane N., (1979c) – Lacul Izvorul Muntelui (Carpaţii Orientali) – o influenţă antropică complexă în morfogeneză, Trav. Station “Stejarul”, Géol.-Géogr., nr. 7, p. 111-138, Pângăraţi-Neamţ.
 95. Ichim I., Rădoane Maria, Rădoane N., Surdeanu V., Amăriucăi M., (1979d) – Problems of meander geomorphology with particular emphasis on the channel of the Bârlad river, Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 23, p. 35-47, Bucureşti.
 96. Ichim I., Rădoane N., Rădoane Maria, (1979e) – Elemente geomorfologice în evaluarea eroziunii şi acumulării în bazine torenţiale amenajate din valea Bistriţei, Buletinul Informativ al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, nr. 8, p. 193-202.
 97. Ichim I., (1978a) – Rolul fenomenelor periglaciare în morfogeneza Munţilor Giurgeu, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXV, p. 123-128, Bucureşti.
 98. Ichim I., (1978b) – Preliminary observations on the rock glaciers phenomenon in the Romanian Carphatians, Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 23, No. 2, p. 295-299, Bucureşti.
 99. Ichim I., (1978) - Observaţii asupra rolului nivelului de bază local în morfogeneza fluviolacustră. Hidrotehnica, vol. 23, 9, p. 202 - 207.
 100. Ichim I., (1978) - Recherches experimentales effectuees dans la terrain sur le role du niveau de basse locale. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 29, p. 93 - 103, Stuttgart.
 101. Rădoane Maria, Ichim I., (xxx) – Rolul proceselor de ţărm în colmatarea lacului Izvoru Muntelui, I.C.P.G.A., Studii alimentări cu apă, vol. X., p. 83-91, Bucureşti.
 102. Ichim I., (xxx) – Evaluarea rolului factorului geomorfologic în evoluţia lacurilor de baraj, cu privire specială asupra lacului Izvoru Muntelui, I.C.P.G.A., Studii alimentări cu apă, vol. X., p. 75-82, Bucureşti.
 103. Ichim I., Rădoane N., Rădoane Maria, (1977) – Harta sedimentelor din Lacul Izvoru Muntelui, Hidrobiologia, T. 15, p. 23-28, Bucureşti.
 104. Ichim I., Rădoane Maria, (1977) – Shore morphodynamics of the Izvoru Muntelui reservoir (Eastern Carphatians), Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 21, p. 103-110, Bucureşti.
 105. Ichim I., (1977) - Some problems of the morphodynamic maps. Proc. of the Internat. Conf. on geomorphological mapping, p. 67 – 9, Budapest.
 106. Ichim I., (1977) - Considerations regarding the schronology of periglacial deposits from the Oriental Carpatians. INQUA Congress Proceedings, Birmingham, 219.
 107. Ichim I., (1976a) – Aspects de la cryoplanation et de la cryopéimentation des Carpates Orientales roumaines, Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 20, p. 73-79, Bucureşti.
 108. Boşcaiu N., Lupşa Viorica, Ichim I., (1976b) – Analiza sporo-polinică a sedimentelor din mlaştina Pângărăcior, Anuarul Muzeului de Ştiinţa Naturale Piatra-Neamţ, seria Geologie-Geografie, III, p. 365-378, Piatra-Neamţ.
 109. Ichim I., Apopei V., Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N., Bulzan M., (1976c) – Ritmul colmatării în principalle zone de confluenţă ale lacului Izvorul Muntelui, Anuarul Muzeului de Ştiinţa Naturale Piatra-Neamţ, seria Geologie-Geografie, III, p. 337-365, Piatra-Neamţ.
 110. Ichim I., (1976) - Quelques aspects de la morphostructure du flysch entre les vallees Bicaz et Suceava (Carpates Orientales), Studia geomorphologica Carpatho - Balcanica, t. X, p. 157 - 165, Krakow.
 111. Ichim I., Rădoane Maria, Rădoane N., (1975a) – Contribution à l´étude de la dynamique de la sédimentation dans le lac Izvoru Muntelui (Carpates Orientales) , Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 19, no. 2, p. 175-188, Bucureşti.
 112. Ichim I, Rădoane N., Rădoane Maria, (1975b) – Contribuţii la analiza geomorfometrică a versanţilor munţilor flişului (Carpaţi Orientali), Trav. Station „Stejarul”, Géol.-Géogr., , p. 114-130, Pângăraţi-Neamţ.
 113. Ichim I., Rădoane Maria, (1975c) – Considérations concernant la carte morphogénétique des principales zones de conflunce du lac Izvoru Muntelui, Trav. Station „Stejarul”, Géol.-Géogr., nr. 7, p. 229-244, Pângăraţi-Neamţ.
 114. Ichim I., Lupaşcu Gh., (1975d) – Degradările de teren din regiunea subcarpatică cuprinsă între valea Nechit şi valea lui Ion, cu privire specială asupra raporturilor dintre alunecări şi unele procese pedogenetice, Lucrările colocviului naţional de geomorfologie aplicată şi cartografiere geomorfologică, 26-28 octombrie 1973, Iaşi.
 115. Ichim I., (1975e) – Câteva consideraţii asupra hărţilor morfostructurale cu exemplificare la Munţii Stânişoara, Lucrările colocviului naţional de geomorfologie aplicată şi cartografiere geomorfologică, 26-28 octombrie 1973, Iaşi.
 116. Ichim I., (1975f) – Consideraţii asupra condiţiilor paleomorfoclimatice din Carpaţii Orientali, Lucrările Staţiunii „Stejarul”, Geologie-Geografie, p. 126-135, Pângăraţi.
 117. Ichim I., (1975g) – Prezenţa penelor de ghraţă fosile în Podişul Central mOldovenesc şi semnificaţia lor morfoclimatică, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie, T. XXII, p. 115-117, Bucureşti.
 118. Ichim I., (1975h) – Noi observaţii geomorfologice asupra alunecărilor de teren din bazinele montane ale râurilor Cracău şi Ozana, Lucrările Staţiunii „Stejarul”, Geologie-Geografie, p. 154-165, Pângăraţi.
 119. Ichim I., (1974a) – Problema nivelelor de relief din Munţii Stânişoara, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Geographia, Fasciculus 2, p. 65-72, Cluj Napoca.
 120. Ichim I., (1974b) – Stream junctions levels and slope dipping shifts in the small river talwegs of the Stânişoara Mountains, Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 18, p. 31-42, Bucureşti.
 121. Ichim I., (1973) – Asupra unei structuri periglaciare din zona de vărsare a pârâului Rotarul în Lacul Izvorul Muntelui, Buletinul Societăţii de Ştiinţe Geografice din R.P.R:, Vol. III (LXXIII), p. 118-121, Bucureşti.
 122. Ichim I., (1973) – Cu privire la unele fenomene periglaciare din Carpaţii Orientali, p. 65-75, Realizări în Geografia României, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti.
 123. Ichim I., (1973) – Cercetări geomorfologice în bazinele montane ale râurilor: Cuejdiu, Cracău şi Ozana, Studii şi cercetări de Geologie – Geografie – Biologie, II, Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ, p. 129-141, Piatra Neamţ.
 124. Ichim I., (1973) – Semnificaţia morfogenetică şi morfocronologică a depozitelor de versant din terasele fluviatile şi conurile de dejecţie din Munţii Stânişoara, Studii şi cercetări de Geologie – Geografie – Biologie, II, Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ, p. 144-149, Piatra Neamţ.
 125. Ichim I., (1973) – Noi contribuţii la studiul teraselor văi Moldovei între Prisaca Dornei şi Gura Humorului, Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Seria geologie-Geografie, Institutul Pedagogic Bacău, p. 63-67, Bacău.
 126. Ichim I., Surdeanu V., (1972-1973) – Harta alunecărilor de teren din valea Bistriţei în sectorul dintre Borca şi Bicaz, Lucrările Staţiunii „Stejarul”, p. 99-114, Pângăraţi.
 127. Ichim I., (1972-1973) – Problema teraselor de crioplanaţie din Masivul Călimani, Lucrările Staţiunii „Stejarul”, geologie-Geografie, p. 83-92, Pângăraţi.
 128. Brânduş C., Ichim I., (1972-1973) – Asupra unor depozite lacustre din bazinul Trebişului, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, p. 93-98, Pângăraţi.
 129. Ichim I., (1973) – Rôle de la structure et de la lithologie dans la morphologie des vallées des monts du flysch compris entre les vallées de Moldova et de Bistriţa, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. VII, p. 15-28, Kraków.
 130. Ichim I., (1972) – Le rôle des processus de mouvement de masse dans le modelage des monts au flysch (Carpates Orientales), Acta Geographica Debrecina 1971, Tomus X, p. 209-223, Debrecen.
 131. Ichim I., (1972) – Văile elementare din Munţii Stânişoarei şi raporturile lor cu structura şi litologia, St. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Geografie , T. XIX, Nr. 2, p. 175-182, Bucureşti.
 132. Martiniuc C., Bojoi I., Grasu C., Ichim I., Apopei V., Surdeanu V., (1971) – Caracterizarea condiţiilor geohidromorfologice care influenţează stabilitatea versanţilor lacului Izvorul Muntelui, din zona Hangu-Brădiţel, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 4, p. 109-128, Pângăraţi.
 133. Ichim I., (1971) – Fenomene periglaciare pleistocene în munţii flişului dintre valea Bistriţei şi valea Moldovei, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 4, p. 129-147, Pângăraţi.
 134. Ichim I., (1971) – Asupra asimetriei văilor din munţii flişului cuprinşi între valea Moldovei şi valea Bistriţei, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 4, p. 149-157, Pângăraţi.
 135. Ichim I., (1971) – Observaţii geomorfologice asupra reliefului fluviatil din bazinele râurilor Cotârgaşi, Sabasa şi Farcaşa, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 4, p. 159-167, Pângăraţi.
 136. Rădoane Maria, Ichim I., (1971) – Rôle des solifluxions dans le modelage du relief dans les monts au flysch entre les vallées de la Moldova et Bistriţa, Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géographie, Tome 15, nr. 2, p. 153-162, Bucureşti.
 137. Ichim I., (1971) – Observaţii geomorfologice asupra văilor din bazinul Suhăi Bucovinene, Lucrările Ştiinţifice ale Cadrelor Didactice, vol. II, Institutul Pedagogic de 3 Ani, p. 339-344, Suceava.
 138. Ichim I., (1971) – Asupra condiţiilor periglaciare pleistocene din munţii flişului dintre valea Moldovei şi valea Bistriţei, Lucr. Simpoz. „Geografia Fizică a Carpaţilor”, sept. 1970, p. 123-129, Bucureşti.
 139. Ichim I., Bordeianu C., (1970) – Cu privire la stabilirea claselor de pante, necesare întocmirii hărţii geodeclivităţilor, la scară mare (1:25.000), a munţilor flişului dintre valea Moldovei şi valea Bistriţei, Studii şi cercetări de Geologie – Geografie – Biologie, I, Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ, p. 193-201, Piatra Neamţ.
 140. Ichim I., (1970) – Quelques aspects concernat le rôle des processus de mouvement de mase dans la modelage des versants des montagnes de flysch comprises entre les valles du Cuejdiu et du Nemţişoru, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 3, p. 126-133, Pângăraţi.
 141. Ichim I., Bojoi I., (1970) – Accelerarea modelării reliefului din bazinele hidrografice Pângăraţi şi Oanţu ca urmare a ploii torenţiale din ziua de 28 august 1968, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 3, p. 105-115, Pângăraţi.
 142. Ichim I., (1970) – Un profil périglaciaire dans la vallée du Sălătruc – Neamţ (Carpates Orientales), Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 3, p. 117-124, Pângăraţi.
 143. Ciaglic V., Ichim I., (1970) – Contribuţii la studiul hidrogeologic al văii Bistriţa în zona lacului Vaduri, Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Ştiinţele Naturii, Institutul Pedagogic Bacău, Bacău.
 144. Ichim I., Bojoi I., (1969) – Contribuţii la studiul geomorfologic al versanţilor din sud-estul Munţilor Stânişoara, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 2, p. 111-119, Pângăraţi.
 145. Ichim I., (1973?) – Quelques aspects géomorphologiques des versants de la région montagneuse du sud-est de la Stânişoara, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. VII, p. 99-110, Kraków.
 146. Ichim I., (1969) -
 147. Ichim I., (1968) – Contribuţii la studiul hidrogeologic al văii Bistriţei în zona lacului Pângăraţi, Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, nr. 1, p. 37-52, Pângăraţi.
 148. Ichim I., (1968) - Asupra inundaţiilor din bazinul râului Bârlad, Hidrotehnica, nr. 7, 353 - 359.

We thank for support regarding the access to the papers to Ms. Maria RĂDOANE and to Constanin RUSU.