Skip to content Skip to navigation
mihai.niculita's picture

Materiale LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Hidrologie-Meteorologie, Planificare Teritorială, anul 2, 2016-2017

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie, anul II, la disciplina Geomorfologie, lucrări practice.

mihai.niculita's picture

Digital soil mapping in a mountainous area with mixed land use (Humor catchment - Eastern Carpathians, Romania) using soil-landscape systems, fuzzy logic and evironmental covariates

Digital soil mapping in a mountainous area with mixed land use (Humor catchment - Eastern Carpathians, Romania) using soil-landscape systems, fuzzy logic and evironmental covariates

mihai.niculita's picture

Automatic landslide length and width estimation based on the geometric processing of the bounding box and the geomorphometric analysis of DEMs

Automatic landslide length and width estimation based on the geometric processing of the bounding box and the geomorphometric analysis of DEMs

mihai.niculita's picture

Introducere în R

Ce este R?

R este o aplicație de tip open-source, care pune la dispoziția utilizatorului un mediu de programare statistică și grafică statistică.
Interfața grafică în R este minimală, reproducând o linie de comandă, dar spre exemplu aplicația R studio pune la dispoziție o interfață grafică completă.
Cu toate acestea, linia de comandă rămâne fundamentală, caz comun cu o serie de alte aplicații statistice (Stata, SPSS) sau CAD (AutoCAD), unde interfața grafică este complementată de linia de comandă.


Cum se instalează RTags: 
mihai.niculita's picture

Restanțe

Restanțe GFR HM3 și PT3 - 10 februarie ora 8 sala 664
Restanțe GFR HM3 - 12 februarie ora 8 sala 664
Restanțe Informatică 8 februarie ora 10 sala 653B

mihai.niculita's picture

Descărcare date albii minore

mihai.niculita's picture

Descărcare date SRTM1 relieful structurilor monoclinale

mihai.niculita's picture

Descărcare date SRTM1 relieful structurilor cutate

mihai.niculita's picture

Descărcare date SRTM1 alunecări

mihai.niculita's picture

Descărcare date SRTM 1

mihai.niculita's picture

Materiale Informatică Aplicată în geoștiințe, anul 1, 2015/2016 toate specializările

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului, anul I, la disciplina Informatică aplicată, seminarii (procesul verbal cu regulamentul).

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializărilor anului I, pentru seminariile aferente disciplinei Informatică Aplicată.

mihai.niculita's picture

Rezultate INFORMATICĂ aplicată în geoștiințe

Rezultate INFORMATICĂ 2014-2015 (notele se vor reîmprospăta pe măsură ce se va finaliza evaluarea) (sub tabel se poate accesa tab-ul aferent fiecărei grupe)
Eventualele contestații se pot depune prin e-mail la niculita.mihai@gmail.com, până MIERCURI (14.01.2014) ora 20.
Cei care au recuperat dar nu apar la tab-ul recuperari să mă contacteze la niculita.mihai@gmail.com, cât mai rapid.

mihai.niculita's picture

Rezultate GFR 2014-2015

Rezultate GFR 2014-2015 (notele se vor reîmprospăta pe măsură ce se va finaliza evaluarea) (sub tabel se poate accesa tab-ul aferent fiecărei grupe).
Eventualele contestații se pot depune prin e-mail la niculita.mihai@gmail.com, până MIERCURI (14.01.2014) ora 20.
Toată lumea trebuie să trimită și varianta electronică a prezentării și a referatului prin e-mail.

mihai.niculita's picture

Harta geologică a României

mihai.niculita's picture

Ore săptămâna 17-21 noiembrie 2014

Orele din săptămâna 17-21 noiembrie 2014 se vor parcurge conform orarului normal, cu excepţia zilei de LUNI, care se va recupera la o data ulterioară.
Orele de GEOGRAFIA FIZICĂ a ROMÂNIEI de MARTI se vor susţine cu drd. Cristian TODOSI.
Orele de GEOGRAFIA FIZICĂ a ROMÂNIEI de MIERCURI se vor susţine cu drd. Adrian ANDREI.
Orele de GEOMORFOLOGIE de JOI se vor susţine cu drd. Adrian ANDREI şi drd. Cristian TODOSI.

La disciplina GEOMORFOLOGIE parţialul cu dl. Ioniţă se va susţine VINERI astfel:

mihai.niculita's picture

Aplicatii de teren, specializările Geografie, Geografia Mediului, Hidrologie-Meteorologie, Planificare teritorială, anul 2, 2014-2015

Aplicaţiile de teren se vor realiza în două perioade:

10 Octombrie - punct de plcecare Terasa Breazu (capătul traseului 6)

orele 8-12 grupele GM21 şi GR22

orele 13-16 grupele HM21, PT21, GR 21

17 Octombrie - punct de plcecare Bucium (capătul traseului 46)

orele 8-12 grupele GM21, GR22, HM21, PT21, GR 21

Pages

Subscribe to Geomorphology Online RSS