Skip to content Skip to navigation

Evaluare finala lucrări practice Geomorfologie

mihai.niculita's picture

Evaluarea finală pentru disciplina Geomorfologie se va realiza în săptămâna 21-25 ianuarie conform orarului fiecărei grupe. Se poate veni la evaluare si cu alte grupe, dar in limita locurilor disponibile, prioritate având cei care au de drept ore in perioada respectivă.

Evaluarea presupune testarea unor abilități dobândite pe parcursul semestrului, precum (ca exemplu):
- importul unui model numeric al terenului în format raster (.asc);
- printarea unei hărți către un fișier .pdf;
- calculul pantei utilizând modelul numeric al terenului;
- crearea unei prespective tridimensionale (3D);
- calculul ariei de drenaj.

Notarea se face de la 1 la 10, fiecare din cei 5 itemi (exemple de itemi sunt fiecare abilitate redată mai sus) fiind notati cu 2 puncte.

Comments

daca avem prezenta completa, vom primi un punct bonificatie ? Multumesc