Skip to content Skip to navigation

Modalitate evaluare LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

mihai.niculita's picture

Pentru evaluarea la disciplina Geomorfologie, lucrări practice există trei nivele de cerinţe. Evaluarea cerinţelor la aceste trei nivele se finalizează cu o notă, care reprezintă 50% (pentru examenului cu prof. Dan Dumitriu) sau 30% ( pentru examenul cu prof. Ion Ioniţă) din nota finală la această disciplină.

ATENŢIE!!!

1. În afara programului de predare-evaluare sunt disponibil pentru consultaţii după următorul orar. Dacă deplasarea nu este posibilă în intervalul de consultaţii, se pot programa-efectua consultaţii la adresa de e-mail niculita.mihai@gmail.com.

2. Prezenţa la lucrări practice este fundamentalp pentru obţinerea unei note de trecere (conform regulamentului sunt permise 2 absenţe nemotivate); motivarea absenţelor se face prin cerere depusă la Secretariatul Facultăţii, cu anexarea documentelor doveditoare; după aprobarea de către Decan, o copie a acestei cereri se predă cadrului didactic.

3. Participarea la lucrările practice nu poate fi recuperată decât în timpul aceleaşi săptămâni, iar absenţa nu presupune dispariţia cerinţelor de evaluare ().

4. Cerinţele de evaluare trimise după termenul limită se vor evolua la 50% din notă.

5. Rezultatul cerinţelor de evaluare se va trimite prin e-mail la adresa niculita.mihai@gmail.com; e-mail-ul conţinând rezultatul evaluării va avea un subiect clar, în general predefinit şi menţionat de cadrul didactic, numele şi prenumele studentului, specializarea şi anul de studiu; este ideal ca adresa de e-mail să fie una oficială, conţinând numele şi prenumele studentului (ion.popescu@gmail.com) şi este OBLIGATORIU ca adresei de e-mail să îi fie ataşat numele întreg al studentului.

6. Studiul în grup este încurajat, dar cerinţele de evaluare trebuie realizate şi predate individual. Orice încercare de fraudare sa pedepseşte conform regulamentelor.

7. Studentul este responsabil privind copierea personală a datelor digitale necesare realizării activităţilor şi evaluării.