Skip to content Skip to navigation

Materiale Seminarii Informatică Aplicată specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului

mihai.niculita's picture

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului, anul I, la disciplina Informatică aplicată, seminarii.

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializărilor anului I, pentru seminariile aferente disciplinei Informatică Aplicată.

Descarcare machetă CV;
Descarcare instrucţiuni completare CV;
Descarcare machetă CV tabel;

Descarcare teză;
Descarcare siglă GEO;
Descarcare siglă UAIC;

Definiţia conceptului de referat şi elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;
Resurse pentru creare unei bibliografii;
Manualul de citare Chicago;
Exemplu de bibliografie;

Descarcare note studenti;
Descarcare date climatice anul 2006 Vaslui;
Descarcare debite Bahlui;
Descarcare teme licenţă;

Descarcare limite Iași;
Descarcare populație Iași.

Tematica lucrărilor practice la disciplina Informatică aplicată
Seminar 01 - Introducere în sistemul de operare Windows şi în aplicaţiile open-source
Seminar 02 - Open Office Writer - Tabele şi stiluri - Întocmirea unui CV
Seminar 03 - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 04 - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 05 - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 06 - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 07 - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 08 - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 09 - Calcul tabelar utilizând Open Office Calc
Seminar 10 - Crearea diagramelor în Open Office Calc
Seminar 11 - Realizarea prezentărilor în Open Office Impress
Seminar 12 - Grafica vectorială în Inkscape
Seminar 13 - Procesarea imaginilor în Gimp
Seminar 14 - Evaluare finală

Teme:
TEME

Materiale suplimentare:
Lucrul cu text în Open Office
Formatarea paginilor în Open Office
Introducere în utilizarea stilurilor în Open Office
Lucrul cu stiluri în Open Office
Lucrul cu imagini în Open Office
Lucrul cu tabele în Open Office
Manualul Open Office

Lucrul cu text în Open Office