Skip to content Skip to navigation

Teme lucrări de licenţă - îndrumător lect. dr. Mihai NICULIŢĂ

mihai.niculita's picture

Tematica lucrărilor de licenţă/disertație - îndrumător lect. dr. Mihai NICULIŢĂ:

Tema 1: Analiza geomorfometrică a reliefului de cueste din Podişul Moldovei
Tema 2: Analiza geomrofometrică a reliefului structural din Carpaţii Orientali
Tema 3: Analiza geomorfometrică a reliefului tectonic din
Tema 4: Analiza geomorfometrică a reliefului Marţian
Tema 5: Analiza geomorfometrică a unui bazin hidrografic
Tema 6: Analiza geomorfometrică a reţelei hidrografice
Tema 7: Analiza geomorfometrică a unei anumite zone (subunităţi fizico-geografice)
Tema 8: Analiza geomorfometrică a reliefului glaciar din Carpaţii Meridionali
Tema 9: Analiza geomorfometrică a reliefului eolian din ... (Sahara)
Tema 10: Analiza geomorfometrică a reliefului carstic din ... (Kentucky)
Tema 11: Analiza geomorfometrică a reliefului litoral din
Tema 12: Dinamica albiei minore a unei secţiuni de râu, în plan orizontal în perioada 1900-2010
Tema 13: Dinamica albiei minore a unei secţiuni de râu, în plan vertical în perioada 1900-2010
Tema 14: Evaluarea probabilistică a intensităţii potenţiale a eroziunii în suprafaţă într-un bazin hidrografic / versant
Tema 15: Evaluarea probabilistică a intensităţii potenţiale a eroziunii în adâncime într-un bazin hidrografic / versant
Tema 16: Evaluarea probabilistică a intensităţii potenţiale a fenomenelor de deplasare în masă
Tema 17: Dinamica fenomenului de ravenare în bazinul hidrografic al unui râu în perioada 1960-2010
Tema 18: Dinamica fenomenelor de deplasare în masă într-o anumită zonă în perioada 1960-2010
Tema 19: Geomorfositurile din Parcul Naţional / aria protejată / subunitatea fizico-geografică
Tema 20: Modelarea digitală a reliefului zonei X pe baza modelului altitudinal al curbelor nivel ale hărţii topografice
Tema 21: Tehnici digitale de inventariere a potenţialului turistic al unei zone
Tema 22: Tehnici digitale de diseminare a informaţiilor privind potenţialul turistic al unei zone
Tema 23: Cartarea geomorfologică a arealului X
Tema 24: Cartarea geomorfometrică / Clasificarea geomorfometrică a reliefului din arealului X
Tema 25: Cartarea geografică a orașului/satului X în cadrul proiectului OpenStreetMap

Orice altă tematică în legătură cu disciplina Geomorfologie/Geografie Fizică/Geomatică/Geoinformatică şi propusă de student poate fi luată în considerare.