Skip to content Skip to navigation

Materiale seminarii Geografia fizică a României, specializarea Planificare teritorială, anul 3, 2014-2015

mihai.niculita's picture

Materialele prezente în acest articol sunt utilizabile de catre studentii specializarii Planificare teritorială, anul III.

!!!Materiale pentru examen
Dunărea
Lacurile și Marea Neagra
Subiecte examen PT

Evaluarea în cadrul seminariilor disciplinei Geografia Fizică a României, semestrul I, se va face în mod continuu, pe parcursul întregului semestru (procesul verbal cu regulamentul).

Fiecare student (individual/echipă) trebuie să creeze (scris) şi să susţină (prezentare orală şi întrebări) un referat pe tematica seminariilor şi conform criteriilor.

Planificare susţinere referate: pt31.

Colegii din auditoriu trebuie să adreseze 3 întrebări colegilor care pretintă referatul, să extragă ideile principale şi să evalueze performanţa acestora conform cerinţelor.

*Resurse*

Bibliografia obligatorie selectivă pentru Geografia Fizică a României;

- Definiţia conceptului de referat

- Elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;

- Resurse pentru creare unei bibliografii.

În săptămâna a 7-a se va susţine o testare scrisă din termenii fizico-geografici: listă termeni fizico-geografici
Materialul pentru termeni: listă termeni fizico-geografici

În săptămâna a 14-a (ultima) se va susţine testarea la hartă, din lista de locaţii geografice.

Pentru localizarea subdiviziunilor de relief există o serie de resurse spaţiale, ce pot fi deschise în Google Earth:
Subdiviziunile reliefului României (poligon)
Subdiviziunile reliefului României (punct)
Lacuri antropice
Lacuri baraj natural
Lacuri carstice
Lacuri carsto-saline
Lacuri de crov
Lacuri de gips
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri glaciare
Lacuri de liman fluvial
Lacuri fluvio-maritime
Lacuri maritime
Lacurile din Delta Dunării
Lacur ide nivaţie
Lacuri vulcanice
Peşteri.

Harta generalizată a reţelei hidrografice
Vegetaţia României

Prezentări anii trecuţi:

Aşezarea geografică a României şi morfostructura
Glaciaţia în România
Releiful structural şi petrografic
Relieful fluvial şi litoral
Procesele geomorfologice actuale
Clima României
Hidrologia României 1
Hidrologia României 2
Flora