Skip to content Skip to navigation

Materiale LP Geomorfologie specializarea Geografia Turismului, anul 2, 2014-2015

mihai.niculita's picture

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografia Turismului, anul II, la disciplina Geomorfologie, lucrări practice (procesul verbal cu regulamentul).

Descărcare rastere SRTM
Descarcare regionarea geomorfologică a României
Harta geologică a României
Listă arii protejate

Materialele necesare lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie sunt clasificate astfel:
1. materiale necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de evaluare în cadrul lucrărilor practice;
2. materiale necesare pentru întelegerea modului de lucru cu programe anexe utilizate în cadrul lucrărilor practice;
3. materiale necesare pentru întelegerea conceptelor de lucru în cadrul Sistemelor Informatice Geografice (SIG/GIS);
4. materiale necesare pentru lucrul cu hărţile topografice (cuprind materialele valabile în anii trecuţi, dar pot fi parcurse pentru o mai bună înţelegere a conceptelor privind relieful şi reprezentarea sa carto-topografică).

*Materiale necesare pentru îndeplinirea cerintelor de evaluare în cadrul lucrarilor practice*
Lp. 1 - Introducere. Analiza geomorfometrică a modelelor numerice ale altitudinii suprafeţei terestre
Lp. 2 - Profilul geomorfologic și harta hipsometrică
Lp. 3 - Derivatele primare şi secundare ale altitudinii: panta, expoziţia şi curburile
Lp. 4 - Derivatele complexe. Modelarea hidrologică a rețelei de drenaj
Lp. 5 - Recunoaşterea şi analiza reliefului de cueste
Lp. 6 - Recunoaşterea şi analiza reliefului structurilor cutate
Lp. 7 - Deplasările de teren. Variabilele morfometrice ale unei alunecări de teren
Lp. 8 - Evaluare parţială
Lp. 9 - Reprezentarea organismelor torenţiale. Metode de cartare a ravenelor
Lp. 10 - Morfologia albiilor minore şi a luncilor
Lp. 11 - Analiza geomorfometrică a relieful glaciar
Lp. 12 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 13 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 14 - Evaluare finală

TEME
Se vor alege 3 teme, se vor efectua, iar rezultatele, sub forma unor fisiere .pdf (tema01_nume_prenume_specializarea_grupa.pdf) se vor arhiva și se vor trimite la niculita.mihai@gmail.com, cu Subiectul TEME_NUME_PRENUME_SPECIALIZAREA_GRUPA.
Teme

PROIECT
Se vor urma indicațiile din acest fișier.
Proiectul se va realiza utilizând SAGA GIS pentru calcul și modelare, iar textul acestuia, respectiv imaginile se vor insera într-un fisier .doc (Microsoft Office) sau .odt (Open Office Writer).

BIBLIOGRAFIE PROIECT

Bibliografie geologia şi geomorfologia României
Relieful României - Posea, Ielenicz, Grigore
Geomorfologia României - Posea
Geografia României - vol I - Geografia Fizică
Geografia României - vol III - Carpatii
Geografia României - vol IV - Regiunile pericarpatice
Geotectonica României
Geologia unităţilor de platofrmă şi a orogenului nord-dobrogean - Ionesi
Geografia podişurilor şi câmpiilor României - Ungureanu
Dicţionar GFG - Ielenicz
Cartografierea geomorfologică - Posea

Bibliografie GEOMORFOSITURI
A method for assessing scientific and additional value of geomorphosites - Reynard et al
Geomorphosites et paysages - Reynard
A statistical approach to the validation and optimisation of geoheritage assessment procedures - Bruschi et al
Inventoring and evaluation of geomorphosites in the bucegi mountains - Comănescu et al
The evaluation of geomorphosites from the Ponoare protected area - Comănescu et al
A geomorphosites inventorz in central piemonte - Costamagna
Geomorphosites: concepts, methods and examples of geomorphological survey - Panizza
Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park - Pereira et al
Methodological guidelines for geomorphosite assessment - Pereira & Pereira
A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites - Pralong
Geodiversity: a theoretical and applied concept - Serrano

*Materiale necesare pentru îndeplinirea cerintelor de evaluare în cadrul lucrarilor practice*
Lp. 1 - Introducere. Analiza geomorfometrică a modelelor numerice ale altitudinii suprafeţei terestre
Lp. 2 - Profilul geomorfologic și harta hipsometrică
Lp. 3 - Derivatele primare şi secundare ale altitudinii: panta, expoziţia şi curburile
Lp. 4 - Derivatele complexe. Modelarea hidrologică a rețelei de drenaj
Lp. 5 - Recunoaşterea şi analiza reliefului de cueste
Lp. 6 - Recunoaşterea şi analiza reliefului structurilor cutate
Lp. 7 - Deplasările de teren. Variabilele morfometrice ale unei alunecări de teren
Lp. 8 - Evaluare parţială
Lp. 9 - Reprezentarea organismelor torenţiale. Metode de cartare a ravenelor
Lp. 10 - Morfologia albiilor minore şi a luncilor
Lp. 11 - Analiza geomorfometrică a relieful glaciar
Lp. 12 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 13 - Geomorfometria si cartarea geomorfologică
Lp. 14 - Evaluare finală

*Materiale necesare pentru întelegerea modului de lucru cu programe anexe utilizate în cadrul lucrărilor practice*
Utilizarea utilitarului de imagine XnView (nu este disponibil momentan)
Utilizarea utilitarului de text Notepad++ (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa este Manualul utilizatorului
Utilizarea utilitarului de grafica Inkscape (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa este Manualul utilizatorului
Utilizarea utilitarului de statistica R+RStudio (nu este disponibil momentan)
- momentan o buna resursa sunt Manualele utilizatorului

*Materiale necesare pentru întelegerea conceptelor de lucru în cadrul Sistemelor Informatice Geografice (SIG/GIS)*:
- momentan, cea mai buna resursa pentru o introducere în GIS si analiza spatiala este Geospatial analysis - a comprehensive guide
Introducere în Sisteme Informmatice Geografice (nu este disponibil momentan)
Formatul imagine/grid/raster (nu este disponibil momentan)
Formatul vector (nu este disponibil momentan)
Utilizarea programului SAGA GIS(nu este disponibil momentan)
- momentan cele mai bune resurse pentru SAGA GIS sunt:
User Guide for SAGA (version 2.0.5) de catre Vern Cimmery
User Guide for SAGA (version 2.0.5) de catre Vern Cimmery
A gentle introduction to SAGA GIS de Victor Olaya
Utilizarea programului GRASS GIS (nu este disponibil momentan)

*Materiale necesare pentru lucrul cu hartile topografice*
LP 1
LP 2
LP 3
LP 4
LP 5
LP 6
LP 7
LP 8
LP 9
LP 10
LP 11

*Limite si bbox regionare*
C_Arancai
Cp_Motrului
Cul_Moldovei
Cul_Sucevei
Gr_Crasnicol
Gr_Stipoc
Lunca_Dunarii
Lunca_Motrului
Lunca_Vedea
M_Baraolt
M_Bodoc
M_Capatanii
M_Codru_Moma
M_Gaina
M_Ghurghiu_Saca
M_Godeanu
M_Harghita_Madaras
M_Iezer
M_Leaota
M_Mic
Mag_Berzunti
Mas_Ceahlau
Mas_Macin_Priopcea
Ob_Feredeu
Saua_Balcauti
Saua_Ruginoasa_Strunga
Cp_Cotmenei
Cp_Strehaia
Cul_Prutului
Gr_Caraorman
Gr_Letea
Ins_Popina
Lunca_Gilortului
Lunca_Oltului
M_Almaj
M_Bargau
M_Bucegi
M_Cernei
M_Cozia
M_Ghitu
M_Ghurghiu_Sumuleu
M_Gosmanu
M_Hasmas_Haghimas_Curmaturii
M_Ignis
M_Locvei
M_Penteleu
Mag_Chilioarei
Mas_Giumalau
Mas_Piule_Iorgovanu
Obc_Mare
Saua_Bucecea
Uzumbair
Cp_Jiului
Cul_Moldova_Sadova
Cul_Rucar_Bran
Gr_Chilia
Gr_Periteasca
Ins_Sacalin
Lunca_Jiului
Lunca_Teleorman
M_Aninei
M_Bihor
M_Calimani
M_Ciucas
M_Fagaras
M_Ghiurgeu
M_Gilau
M_Gutai
M_Intorsurii
M_Lotrului
M_Plopis_Ses
Mag_Simleului
Mas_Macin_Pricopan
Mas_Rarau
P_Homoraciu
Saua_Dersca_Lozna
Gr_Chituc
Gr_Saraturile
Lunca_Buzaului
M_Baiului
M_Bistritei
M_Candrel
M_Ciucului
M_Frunti
M_Ghurghiu_Fancel
M_Harghita_Cucu
M_Lapus_varatec
M_Mare
M_Podu_Calului
P_Valeni
Munţii Ţaga
Masivul Buila Vânturariţa
M_Maramures
M_Nemirei
M_Persani
M_Poiana_Rusca
M_Siriu
M_Taga
M_Trascau
M_Zarandului
M_Mehedinti
M_Oas
M_Piatra_Craiului
M_Retezat
M_Stanisoarei
M_Tarcau
M_Valcanului
M_Meses
M_Padurea_Craiului
M_Piatra_Mare_Postavaru
M_Rodna
M_Suharde
M_Tarcu
M_Vladeasa
M_Metaliferi
M_Parang
M_Semenic
M_Sureanu
M_Tibles
M_Vrancei
Depr_Abrud
Depr_Aninei
Depr_Baicoi_Plopeni_Magurele
Depr_Barcau
Depr_Bilbor
Depr_Bradet
Depr_Campulung
Depr_Cheia
Depr_Cislau
Depr_Copalnic
Depr_Elan
Depr_Almajului
Depr_Apoldului
Depr_Baita
Depr_Beius
Depr_Bisoca
Depr_Budacului
Depr_Campuri
Depr_Chiuzbaia
Depr_Ciuc
Depr_Drajna_Chiojdu
Depr_Almas_Agrij
Depr_Arefu
Depr_Baraolt
Depr_Berzasca_greben
Depr_Borsec
Depr_Campeni
Depr_Cataloi_Nalbant
Depr_Cibinului_Sibiu
Depr_Comandau
Depr_Drobeta_Turnu_Severin
Depr_Baia
Depr_Brad
Depr_Comarnic_Talea_Runcu
D_Brasov
D_Guruslau
Depr_Geoagiu
D_Glod
Def_Dunarii
Depr_Gheorghieni
D_Greci
Dep_Firiza
Ob_Mestecanis
D_Gura_Humorului_Cmp_Moldovenesc
Dep_Garana
Dep Comanesti
Dep_Zlatna
Dep Zarandului
Dep_Gutahont
Dep Halmagiu