Skip to content Skip to navigation

Materiale Informatică Aplicată în geoștiințe, anul 1, 2015/2016 toate specializările

mihai.niculita's picture

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului, anul I, la disciplina Informatică aplicată, seminarii (procesul verbal cu regulamentul).

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializărilor anului I, pentru seminariile aferente disciplinei Informatică Aplicată.

Descarcare machetă CV;
Descarcare instrucţiuni completare CV;
Descarcare machetă CV tabel;

Descarcare teză;
Descarcare siglă GEO;
Descarcare siglă UAIC;

Definiţia conceptului de referat şi elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;
Resurse pentru creare unei bibliografii;
Manualul de citare Chicago;
Exemplu de bibliografie;

Descarcare note studenti;
Descarcare date climatice anul 2006 Vaslui;
Descarcare debite Bahlui;
Descarcare teme licenţă;

Descarcare limite Iași;
Descarcare populație Iași.

Tematica lucrărilor practice la disciplina Informatică aplicată
Seminar 01 - Echipamentele componente ale sistemelor de calcul. Utilizarea căilor rapide de acces la funcţiile sistemului de operare Microsoft Windows. Principalele servicii oferite de Internet şi modul de utilizare al acestora respectând normele deontologice

Seminar 02 - Utilizarea produselor software destinate editării de text (crearea și utilizarea documentelor stăpân și a documentelor machetă) - Open Office Writer - Tabele şi stiluri - Întocmirea unui CV
Seminar 03 - Utilizarea produselor software destinate editării de text (crearea și utilizarea stilurilor de text, paragraf, listă și pagină) - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 04 - Utilizarea produselor software destinate editării de text (inserarea de imagini, tabele, schițe și crearea automată a cuprinsului și listelor) - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă
Seminar 05 - Utilizarea produselor software destinate editării de text.
Crearea bazelor de date bibliografice și citarea automată - Open Office Writer - Formatarea unei teze de licenţă

Seminar 06 - Utilizarea produselor software destinate calculului tabelar. Structurarea tabelară a informaţiei geografice, calcule statistice de bază (sumă, medie aritmetică, medie ponderată, medie geometrică, frecvenţe relative), reprezentarea informaţiei geografice sub formă de grafice - Open Office Calc - Calcul tabelar
Seminar 07 - Utilizarea produselor software destinate realizării prezentărilor asistate - Open Office Gimp
Seminar 08 - Utilizarea produselor software destinate editării informaţiilor grafice în sistem vectorial - Inkscape - Crearea unei hărți
Seminar 09 - Utilizarea produselor software destinate editării informaţiilor grafice în sistem raster - Gimp
Seminar 10 - Reprezentarea digitală a informației geografice (spațiale) - Google Earth - SAGA - QGIS - PhilCarto
Seminar 11 - Procesarea digitală a informației geografice (spațiale) - SAGA - QGIS - PhilCarto
Seminar 12 - Crearea conținutului Web (HTML, CSS, WordPress)/b>
Seminar 13 - Aplicație practică a informaticii în specializare (geografie, planificare teritorială, )
Seminar 14 - Evaluare finală - Colocviu

Teme:
TEME

Materiale suplimentare:
Lucrul cu text în Open Office
Formatarea paginilor în Open Office
Introducere în utilizarea stilurilor în Open Office
Lucrul cu stiluri în Open Office
Lucrul cu imagini în Open Office
Lucrul cu tabele în Open Office
Manualul Open Office

Lucrul cu text în Open Office