Skip to content Skip to navigation

Materiale GFR anul 3, 2015/2016, GR

mihai.niculita's picture

!!! Subiecte examen GFR !!!.

Materialele prezente în acest articol sunt utilizabile de catre studenții specializării Geografie, anul III.

Evaluarea în cadrul seminariilor disciplinei Geografia Fizică a României, semestrul I, se va face în mod continuu, pe parcursul întregului semestru (procesul verbal cu regulamentul).

Fiecare student (individual/echipă) trebuie să creeze (scris) şi să susţină (prezentare orală şi întrebări) un referat pe tematica seminariilor şi conform criteriilor.

Planificare susţinere referate Semestrul 1: GR31 și 32.
Planificare susţinere referate Semestrul 2: GR31 și 32.

Colegii din auditoriu trebuie să adreseze 3 întrebări colegilor care pretintă referatul, să extragă ideile principale şi să evalueze performanţa acestora conform cerinţelor.

*Resurse*

Relieful pe conglomerate
Relieful pe gresii
Relieful fluvial

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie selectivă
1974 - Relieful României - Posea, Ielenicz, Grigore
2005 - Geomorfologia României - Posea
Geografia României - vol I - Geografia Fizică
Geografia României - vol III - Carpatii
Geografia României - vol IV - Regiunile pericarpatice
1984 - Geotectonica României - Sandulescu
1994 - Geologia unităţilor de platformă şi a orogenului nord-dobrogean - Ionesi
1994 - Geografia podişurilor şi câmpiilor României - Ungureanu
Dicţionar GFG - Ielenicz
1981 - Subcarpatii Tazlaului - BRANDUS
1978 - Muntii Rodnei - Sarcu
1975 - Depr Hateg - GRUMAZESCU
1974 - Hidrologia Campiei Moldovei - Pantazica
1972 - Geografia Apelor Romaniei - UJVARI

ALTE RESURSE
- Definiţia conceptului de referat

- Elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;

- Resurse pentru creare unei bibliografii.

În săptămâna a 7-a se va susţine o testare scrisă din termenii fizico-geografici: listă termeni fizico-geografici
Materialul pentru termeni: listă termeni fizico-geografici

În săptămâna a 14-a (ultima) se va susţine testarea la hartă, din lista de locaţii geografice.

Pentru localizarea subdiviziunilor de relief există o serie de resurse spaţiale, ce pot fi deschise în Google Earth:
Subdiviziunile reliefului României (poligon)
Subdiviziunile reliefului României (punct)
Lacuri antropice
Lacuri baraj natural
Lacuri carstice
Lacuri carsto-saline
Lacuri de crov
Lacuri de gips
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri de circ glaciar
Lacuri de liman fluvial
Lacuri fluvio-maritime
Lacuri maritime
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri de nivaţie
Lacuri de crater vulcanic
Peşteri.

Harta generalizată a reţelei hidrografice
Vegetaţia României

Prezentări anii trecuţi:

Aşezarea geografică a României şi morfostructura
Glaciaţia în România
Relieful structural şi petrografic
Relieful fluvial şi litoral
Procesele geomorfologice actuale
Clima României
Hidrologia României 1
Hidrologia României 2
Flora