Skip to content Skip to navigation

Materiale GFR anul 3 sem 2 2015-2016

mihai.niculita's picture

!!! Subiecte examen GFR !!!.

Lacurile și Marea Neagra

Materialele prezente în acest articol sunt utilizabile de catre studenții specializării Geografie, anul III.

Evaluarea în cadrul seminariilor disciplinei Geografia Fizică a României, semestrul 2, se va face în mod continuu, pe parcursul întregului semestru (procesul verbal cu regulamentul).

Fiecare student (individual/echipă) trebuie să creeze (scris) şi să susţină (prezentare orală şi întrebări) un referat pe tematica seminariilor şi conform criteriilor.

Planificare susţinere referate Semestrul 2: GR31 și 32.

Colegii din auditoriu trebuie să adreseze 3 întrebări colegilor care pretintă referatul, să extragă ideile principale şi să evalueze performanţa acestora conform cerinţelor.

*Resurse*

Relieful pe conglomerate
Relieful pe gresii
Relieful fluvial

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie selectivă
1974 - Relieful României - Posea, Ielenicz, Grigore
2005 - Geomorfologia României - Posea

Geografia României - vol I - Geografia Fizică
Geografia României - vol III - Carpatii
Geografia României - vol IV - Regiunile pericarpatice
1984 - Geotectonica României - Sandulescu
1994 - Geologia unităţilor de platformă şi a orogenului nord-dobrogean - Ionesi
1994 - Geografia podişurilor şi câmpiilor României - Ungureanu
Dicţionar GFG - Ielenicz
1981 - Subcarpatii Tazlaului - BRANDUS
1978 - Muntii Rodnei - Sarcu
1975 - Depr Hateg - GRUMAZESCU
1974 - Hidrologia Campiei Moldovei - Pantazica
1972 - Geografia Apelor Romaniei - UJVARI

ALTE RESURSE

- Definiţia conceptului de referat

- Elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;

- Resurse pentru creare unei bibliografii.

În săptămâna a 7-a se va susţine o testare scrisă din termenii fizico-geografici: listă termeni fizico-geografici
Materialul pentru termeni: listă termeni fizico-geografici

În săptămâna a 14-a (ultima) se va susţine testarea la hartă, din lista de locaţii geografice.

Pentru localizarea subdiviziunilor de relief există o serie de resurse spaţiale, ce pot fi deschise în Google Earth:
Subdiviziunile reliefului României (poligon)
Subdiviziunile reliefului României (punct)
Lacuri antropice
Lacuri baraj natural
Lacuri carstice
Lacuri carsto-saline
Lacuri de crov
Lacuri de gips
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri de circ glaciar
Lacuri de liman fluvial
Lacuri fluvio-maritime
Lacuri maritime
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri de nivaţie
Lacuri de crater vulcanic
Peşteri.

Harta generalizată a reţelei hidrografice
Vegetaţia României

Prezentări anii trecuţi:

Aşezarea geografică a României şi morfostructura
Glaciaţia în România
Relieful structural şi petrografic
Relieful fluvial şi litoral
Procesele geomorfologice actuale
Clima României
Hidrologia României 1
Hidrologia României 2
Flora