Skip to content Skip to navigation

Materiale GFR I, specializarea Geografie, anul 3, 2016-2017

mihai.niculita's picture

Materialele prezente în acest articol sunt utilizabile de catre studentii specializării Geografie.

Relieful fluvial.

Evaluarea în cadrul seminariilor disciplinei Geografia Fizică a României, semestrul I, se va face în mod continuu, pe parcursul întregului semestru.

Fiecare student (individual/echipă) trebuie să creeze (scris) şi să susţină (prezentare orală şi răspunsuri la întrebări) un referat pe tematica seminariilor şi conform criteriilor.

Planificare susţinere referate semestrul 2: GR31 si 32.

Colegii din auditoriu trebuie să adreseze 3 întrebări colegilor care pretintă referatul, să extragă ideile principale şi să evalueze performanţa acestora conform cerinţelor.

*Resurse*

Bibliografia obligatorie selectivă pentru Geografia Fizică a României;

- Definiţia conceptului de referat

- Elemente de ghidare în elaborarea unui referat ştiinţific;

- Resurse pentru creare unei bibliografii.

În săptămâna a 7-a se va susţine o testare scrisă din termenii fizico-geografici: listă termeni fizico-geografici
Materialul pentru termeni: listă termeni fizico-geografici

În săptămâna a 14-a (ultima) se va susţine testarea la hartă, din lista de locaţii geografice.

Pentru localizarea subdiviziunilor de relief există o serie de resurse spaţiale, ce pot fi deschise în Google Earth:
Subdiviziunile reliefului României (poligon)
Subdiviziunile reliefului României (punct)
Lacuri antropice
Lacuri baraj natural
Lacuri carstice
Lacuri carsto-saline
Lacuri de crov
Lacuri de gips
Lacurile din Delta Dunării
Lacuri glaciare
Lacuri de liman fluvial
Lacuri fluvio-maritime
Lacuri maritime
Lacurile din Delta Dunării
Lacur ide nivaţie
Lacuri vulcanice
Peşteri.

Harta generalizată a reţelei hidrografice
Vegetaţia României

Prezentări anii trecuţi:

Aşezarea geografică a României şi morfostructura
Glaciaţia în România
Releiful structural şi petrografic
Relieful fluvial şi litoral
Procesele geomorfologice actuale
Clima României
Hidrologia României 1
Hidrologia României 2
Flora

Bibliografie GFR
Relieful României - Posea, Ielenicz, Grigore
Geomorfologia României - Posea
Geografia României - vol I - Geografia Fizică
Geografia României - vol III - Carpatii
Geografia României - vol IV - Regiunile pericarpatice
Geotectonica României
Geologia unităţilor de platofrmă şi a orogenului nord-dobrogean - Ionesi
Geografia podişurilor şi câmpiilor României - Ungureanu
Dicţionar GFG - Ielenicz
Cartografierea geomorfologică - Posea
Geografia apelor României - Ujvari
Geografia fizică a României - Radoane N