Skip to content Skip to navigation

Analiza morfometrică a albiilor minore

mihai.niculita's picture

Albiile minore reprezintă forme de relief create de apele curgătoare.

Albiile minore pot fi schematizate în format digital ca linii și/sau poligoane.

Pentru analiza geomorfometrică a acestora este nevoie de crearea liniei mediane a albiei. Pentru crearea liniei mediane a albiei, din topologia poligon, aceasta trebuie transformată în linie, apoi în puncte, cu îndesirea acestora din urmă, la o anumită distanță.

Folosind punctele de limită ale albiei, se vor crea poligoane Thiessen.

Poligoanele Thiessen trebuie transformate în topologie linie, urmând a fi editate. Editarea se face printr-o interogare spațială, astfel încât să fie selectate doar acele linii care se află în interiorul limitie albiei.