Skip to content Skip to navigation

Alunecările din Podișul Moldovei

mihai.niculita's picture

Podișul Moldovei este o unitate deluroasă situată în partea estică a României, continuându-se și pe teritoriul Republicii Moldova.
In acest spațiu alunecările de teren reprezintă un fenomen geomorfologic răspândit.