Skip to content Skip to navigation

Aplicaţii GIS în Geomorfologie

mihai.niculita's picture

Aplicabilitatea Sistemelor Informatice Geografice (SIG) în Geomorfologie a „explodat”, mai ales după apariția calculatoarelor personale (după anii 1980) și a generalizării modelelor numerice ale suprafeței terenului (după anii 2000). SIG este utilizat în cele trei etape ale demersului geomorfologic: inventariere/cartare, analiză și modelare.

Inventarierea cu ajutorul SIG se referă la: conversia raster/vector prin digitizare, conversia datelor alfanumerice obținute prin cartare topografică sau GPS;

Analiza cu ajutorul SIG se referă la: crearea rapoartelor statistice geomorfometrice pe baza datelor raster și vector cu atribut;

Modelarea cu ajutorul SIG se referă la: creare unor modele de reprezentare a dinamicii proceselor geomorfologice, și aplicarea lor;

Oguchi (2006) a identificat o serie de direcții majore care sunt urmărite la ora actuală:

1. analiza geomorfometrică generală a variabilelor geomorfometrice;

2. analiza geomorfometrică a rețelei hidrografice și a bazinelor hidrografice;

3. cartarea semi automată a reliefului;

4. modelarea eroziunii solului;

5. modelare susceptibilității spațiale a alunecărilor de teren;

6. detecția și analiza schimbărilor topografice determinate de procesele geomorfologice.

Instrucțiuni

1. Disponibilitatea modelleor numerice ale terenului, unele chai cu caracter global, face extrem de "simplă" analiza geomorfometrică/geomorfologică (în viziunea unora, care însă abuzează de simplitatea cu care se realizează unele operaţiuni, omitând cu totul partea de analiză şi interpretare). Analiza geomorfometrică generală presupune calculul variabilelor geomorfometrice generale, adică a variabilelor suprafeței terestre care se pot calcula pentru toată suprafața terestră, având distribuție spațială continuă. Astfel de variabile goemrofometrice sunt statistica altitudinii (valorile minime, maxime, medii, deviaţia standard, percentila), panta, expoziţia, curburile, umbrirea, aria de drenaj.
Cerinţe: Descărcați un model numeric al terenului SRTM v1 și importati-l în SAGA GIS.
Calculaţi panta, expoziţia şi curburile în plan şi profil (Manager / Tools / terrain Analysis / Slope, Aspect, Curvature). Utilizaţi metoda 9 parameter 2nd order polynom (Yevenbergen / Thorne 1984) şi generaţi Slope, Aspect (cu unitatea de măsură degree), Profile şi Plan Curvature.
După generarea rasterelor, prin click drepata pe acestea în Manager / Data se poate accesa Scatterplot
Deschideți în aplicația Rstudio fișierul Script R. În acest fișier, între liniile 1 și 30 aveți codul care permite analiza statistică a variabilelor geomorfometrice.

2. Analiza geomorfometrică specifică presupune analiza unor forme de relief specifice, cu răspândire areală discontinuă, cum ar fi bazinele hidrografice și rețeaua de drenaj.

3. Cartarea semiautomată a reliefului presupune idneitficarea pe criterii geomrofoemtrice a unor părți ale suprafeței terestre, denumite obiecte geomorfometrice, care pot fi asociate unor forme elementare de relief. Odată identificate aceste forme elementare de relief, ele pot fi asociate în grupări care să reprezinte forme de relief specifice (lunci, culmi, versanți, ravene, cueste, depresiuni, catene montane).

6. Detecția schimbărilor topografice determinate de procesele geomrofologice necesită existența datelor digitale 4D, adică poziții x,y,z in diferite perioade t. Limitările care pot apărea atunci când există aceste condiții se referă la
Accesați http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/es/G_22485/ si descarcați datele aferente anului 2005 și 2008, în format .asc. După dezarhivare importați datele .asc în SAGA GIS (Manager / Tools / Import/Export / Grids / Import ESRI Arc/Info Gid). Rezoluția spațială a celro modele numerice ale terenului este idenitică, de aceea ele vor apărea în același grid system. În acest context algebra rasterelor poate fi utilizată pentru a obține diferența de altitudine dintre suprafața reliefului anului 2005 și suprafața reliefului anului 2008 (Manager / Tools / Grid / Grid Difference).

Referințe

Oguchi T, 2006, GIS applications in Geomorphology - a review, Regional Conference on Geomorphology, Tropical and Subtropical Geomorphology: processes, methods and techniques, Brazil, Goiania-GO, September 6-10, 2006.

RESURSE

Lookup table clasificarea reliefului SAGA
Script R